Покана

Наименование: Подмяна на странично уплътнение на клапа №5, язовирна стена „Студен кладенец“

Статус: Активна до 27.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.10.2023 г.
Техническа спецификация11.10.2023 г.
Образец на информационен лист11.10.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката11.10.2023 г.
Проект на договор11.10.2023 г.
Заявка за еднократен достъп в стратегически зони11.10.2023 г.
Образец на декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП11.10.2023 г.
Образец на протокол за извършен оглед и запознаване с обекта11.10.2023 г.
Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител11.10.2023 г.
Образец на ценово предложение11.10.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока23.10.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на помпи, за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 06.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.09.2023 г.
Техническа спецификация18.09.2023 г.
Образец на оферта18.09.2023 г.
Таблица за съответствие с техническите параметри18.09.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока03.10.2023 г.

Покана

Наименование: Административна сграда ремонтна база „Батак“ – изготвяне на работен проект за скатен покрив

Статус: Активна до:16.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.09.2023 г.
Техническа спецификация28.09.2023 г.
Образец на оферта28.09.2023 г.
Образец на декларация28.09.2023 г.
Образец на проекто- договор28.09.2023 г.
Снимки28.09.2023 г.

Покана

Наименование: Ремонт стоманобетонна конструкция на шахта сегментен затвор - инжектиране - подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“

Статус: Активна до: 10.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.09.2023 г.
Приложение 2 - Предложение за изпълнение на поръчката18.09.2023 г.
Приложение 3 - Ценово предложение18.09.2023 г.
Приложение 4 - Ценова таблица18.09.2023 г.
Приложение 7 - Заявка за еднократен достъп стратегически18.09.2023 г.
Приложение 8 - Образец на протокол за извършен оглед и запознаване с обекта18.09.2023 г.
Приложение 9 - Образец на декларация по чл. 66, ал.1 от_ЗОП18.09.2023 г.
Приложение 10 - Образец на декларация съгласие от подизпълнители18.09.2023 г.
Приложение 11 - Образец на иформационен лист18.09.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти04.10.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на хидравличен мулчер за багер товарач, с марка „Hidromek“, модел „102S ALPHA“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 21.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 13.09.2023 г.
Техническа спецификация 13.09.2023 г.
Образец на оферта 13.09.2023 г.
Таблица за съответствие с техническите параметри 13.09.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на метали и изделия от метал за нуждите на НЕК ЕАД

Статус: Активна до: 13.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.08.2023 г.
Техническа спецификация31.08.2023 г.
Индикативно предложение31.08.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на покривало за каросерия на товарни автомобили - 6 броя“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 06.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2023 г.
Техническа спецификация30.08.2023 г.
Образец на оферта30.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока04.10.2023 г.

Покана

Наименование: Оглед на дюкер "Стара река“, язовирен район „Батак“

Статус: Активна до: 21.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.08.2023 г.
Техническа спецификация24.08.2023 г.
Информационен лист за участника24.08.2023 г.
Предложение за изпълнение24.08.2023 г.
Ценово предложение24.08.2023 г.
Договор за услуги - дюкер "Стара река“24.08.2023 г.
Споразумение за качество, безопастност и здраве24.08.2023 г.
План за качество24.08.2023 г.
Заявка за достъп в нестратегически зони и обекти24.08.2023 г.
Банкова гаранция24.08.2023 г.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител24.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока01.09.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на модулен сглобяем понтон за нуждите на ЯР „Искър“

Статус: Активна до: 02.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.08.2023 г.
Приложение 1 - Техническа спецификация16.08.2023 г.
Приложение 2 - Образец на оферта16.08.2023 г.
Приложение 3 - Ценова таблица16.08.2023 г.
Приложение 4 - Таблица за съответствие16.08.2023 г.
Приложение 5 - Информационен лист16.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти25.09.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на два броя ремаркета за нуждите на язовирен район „Родопи“

Статус: Активна до: 27.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.08.2023 г.
Техническа спецификация10.08.2023 г.
Оферта образец10.08.2023 г.
Таблица за съответствие10.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти15.09.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на аварийни електрозахранващи системи и UPS за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

Статус: Активна до: 21.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП 403.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП 503.08.2023 г.
Таблица за съответствие ОП 403.08.2023 г.
Таблица за съответствие ОП 503.08.2023 г.
Образец на оферта ОП 403.08.2023 г.
Образец на оферта ОП 503.08.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти14.09.2023 г.

Покана

Наименование: Язовирна стена „Луковит“ – изготвяне на работен проект за следене и контролиране на филтрационните процеси на стената, язовирен район „Александър Стамболийски“

Статус: Активна до: 10.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.07.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката17.07.2023 г.
Ценово предложение17.07.2023 г.
Протокол за извършен оглед17.07.2023 г.
Информационен лист за участника17.07.2023 г.
Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП17.07.2023 г.
Декларация за подизпълнител17.07.2023 г.
Заявка за достъп в нестратегически зони и обекти17.07.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти25.07.2023 г.

Покана

Наименование: Полагане на АКП на преливна клапа на яз. Тешел, ЯР Родопи

Статус: Активна до: 11.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2023 г.
Техническа спецификация07.07.2023 г.
Проект на споразумение07.07.2023 г.
Проект на договор07.07.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката07.07.2023 г.
Ценово предложение07.07.2023 г.
КСС07.07.2023 г.
Протокол за направен оглед на обекта07.07.2023 г.
Декларация по чл. 4007.07.2023 г.
Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП07.07.2023 г.
Декларация за подизпълнител07.07.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока01.08.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на еднолицеви матраци за легла в помещения за командирован персонал – 6 броя, за подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“

Статус: Активна до: 12.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.06.2023 г.
Техническа спецификация28.06.2023 г.
Образец на оферта28.06.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на алуминиева дограма за помещение за ОИ на язовирна стена „Станкови бараки“, язовирен район „Чаира“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на дограма и врати на пазачница десен скат яз. стена „Доспат“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати язовирен район „Родопи“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати, язовирен район „Овчарица“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на индуктивни сензори за положение на преливните сегментни затвори на язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“

Статус: Активна до: 11.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2023 г.
Техническа спецификация12.06.2023 г.
Проект на договор12.06.2023 г.
Предложение за изпълнение12.06.2023 г.
Таблица за съответствие12.06.2023 г.
Ценово предложение12.06.2023 г.
Ценова таблица12.06.2023 г.
Администраривни сведения и образци на декларации12.06.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока05.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на крикове за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 28.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 09.06.2023 г.
Техническа спецификация 09.06.2023 г.
Оферта образец 09.06.2023 г.
Таблица за съответствие 09.06.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.