Архив покани

newspapers 3488857

Покани за обществени поръчки (Архив)

НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади”:

Актуални обяви

Обект и документи за сваляне Краен срок Дата на публикуване
1.

Покана за участие в пазарна консултация за "Изготвяне на работен проект за разширение на съществуващата пиезометрична КИС в долината на р. Гашня-Язовир „Цанков камък“

Предложение: Бланка

02.12.2019 20.11.2019
2.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност за „Aнализ на резултати от химични анализи за едногодишен период и актуализация на бъдещи годишни програми на Предприятие „Язовири и каскади“ за изследване на води от язовирни стени от системата на НЕК ЕАД“.

Предложение: Бланка

12.12.2019 29.11.2019
3.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обследване на сводов мост на язовир „Розов Кладенец“ и изготвяне на работен проект“

Предложение: Бланка

20.12.2019 06.12.2019
4.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Услуга по ремонт на трактор, модел Т150К, предприятие "Язовири и каскади"

Предложение: Бланка

 20.12.2019  10.12.2019
5.

ОБЯВА за търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем на площи във водна кула Белмекен, община Белово

31.12.2019 10.12.2019
6.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Ремонт на задвижването на ремонтен затвор на основен изпускател на яз. „Батак"

Предложение: Бланка

10.01.2020 12.12.2019
7.

Обява и документация за търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем на кантон Розово

06.02.2020 17.01.2020
8.

„Доставка на широкоформатен скенер за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

27.01.2020 17.01.2020
9.

„Доставка на фотокопирни машини за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

27.01.2020  17.01.2020 

10.

Удължаване на срока за „Доставка на широкоформатен скенер за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

03.02.2020 28.01.2020
11.

Удължаване на срока за „Доставка на фотокопирни машини за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“  

Предложение: Бланка

03.02.2020 28.01.2020
12.

„Доставка на кран шибърен, фланшови за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

12.03.2020 05.03.2020
12.1

Разяснение по: „Доставка на кран шибърен, фланшови за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади

  10.03.2020
12.2

Удължаване на срока за „Доставка на кран шибърен, фланшови за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

01.04.2020 17.03.2020
13.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна цена при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на помпи потопяеми

Индикативно предложение: Бланка

24.03.2020 06.03.2020
14.

Покана за участие в процедура "Ремонт трактор Т150К" за нуждите на "Предприятие Язовири и каскади"

Предложение: Бланка

31.03.2020 17.03.2020
15.

Удължаване на срока за "Ремонт трактор Т150К" за нуждите на "Предприятие Язовири и каскади"

Предложение: Бланка

09.04.2020 02.04.2020
16.

Обява и документация за търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем на два апартамента в град Белово

18.06.2020 24.04.2020
17.

Покана за участие в пазарна консултация - Експертно становище и участие в експертен технически съвет на НЕК ЕАД на тема: Състояние и извършени ремонтни мероприятия по облицован участък на река Гашня, част от яз. „Цанков камък“.

Предложение: Бланка

15.05.2020 04.05.2020
18.

Удължаване на срока за "Участие в пазарна консултация - Експертно становище и участие в експертен технически съвет на НЕК ЕАД на тема: Състояние и извършени ремонтни мероприятия по облицован участък на река Гашня, част от яз. „Цанков камък“

Предложение: Бланка

26.05.2020 15.05.2020
19.

Покана за участие в пазарна консултация - Оглед на водна кула за ВЕЦ "Пещера"

Предложение: Бланка

29.05.2020 20.05.2020
20.

Покана за участие в пазарна консултация„Обследване на сводов мост на язовир „Розов Кладенец’’

Предложение: Бланка

29.05.2020  22.05.2020 
21.

Покана за пазарна консултация - Идейни проекти за изграждане на съоръжения за осигуряване на оводняващи водни количества при язовирни стени „Кърджали”, „Ивайловград”, „Кричим”

Предложение: Бланка

26.06.2020 04.06.2020
22.

Покана за участие в пазарна консултация - „Ремонт на ремонтен затвор на ОИ на язовир „Луковит“

Предложение: Бланка

22.06.2020 10.06.2020
23.

Удължаване на срока за "Участие в пазарна консултация - „Ремонт на ремонтен затвор на ОИ на язовир „Луковит“

Предложение: Бланка

30.06.2020 24.06.2020
24.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир „Въча“ – проектиране и изпълнение“ ЯР Въча.

Предложение: Бланка

17.07.2020 03.07.2020

25.

Удължаване на срока за Получаване на индикативни предложения за обект с предмет: „Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир „Въча“ – проектиране и изпълнение“

Предложение: Бланка

27.07.2020 22.07.2020
26.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Язовирна стена „Цанков камък“ - изготвяне на работен проект за реконструкция на дренажна помпена станция, яз. район „Въча“.

Предложение: Бланка

07.08.2020 27.07.2020
27.

„Доставка на 50 бр. VoIP телефонни апарати за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

21.08.2020 28.07.2020
28.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Мостови комструкции на преливници на язовирни стени - изготвяне на работен проект за възстановяването им.

Предложение: Бланка

17.08.2020   05.08.2020
29.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Язовирна стена „Ал. Стамболийски – реконструкция на преливника – изготвяне на идеен проект, ЯР „Александър Стамболийски“.

Предложение: Бланка

17.08.2020 05.08.2020
30.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за реконструкция короната на яз. стена "Искър", яз. район "Искър“

Предложение: Бланка

18.08.2020 07.08.2020
31.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“, яз. р-н „Въча“– проектиране и изпълнение“

Предложение: Бланка

21.08.2020 07.08.2020
32.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност  при възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“

Предложение: Бланка

01.09.2020 11.08.2020
33.

Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати - два броя, язовирен район „Овчарица“

Предложение: Бланка

28.08.2020 19.08.2020
34.

Удължаване на срока за „Доставка на 50 бр. VoIP телефонни апарати за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

21.09.2020 26.08.2020
35.

Покана за участие в пазарна консултация за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на доклад за състоянието на носещите заварки на пасарелката на водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“, язовирен район „Батак“

Предложение: Бланка

16.09.2020 03.09.2020
36.

„Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир  „Батак“

25.09.2020 14.09.2020
37.

Удължаване на срока за „Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир  „Батак“

08.10.2020 29.09.2020
38.

„Доставка и монтаж на дограма в четири обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

14.10.2020 01.10.2020
39.

„Провеждане на 2 броя специализирани компютърни курсове за обучение на ИТ специалисти от предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

09.10.2020 05.10.2020
40.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок до пет години на: апартаменти с номера - 102  с площ 75,30 м²; 105 с площ 74, 00 м² и 106 с площ 80,53 м², намиращи се в гр. Белово, бул. “Освобождение” № 64“

01.12.2020 09.10.2020
41.

„Доставка на хардтопи за автомобили „Sang Yong Кorando Sports“, за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

13.11.2020 03.11.2020
42.

Водолазен оглед на шахта на ремонтни затвори на ОИ на язовир „Копринка“

Предложение: Бланка

12.11.2020 03.11.2020
43.

"Провеждане на 2 броя специализирани компютърни курсове за обучение на ИТ специалисти от предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

24.11.2020 12.11.2020
44.

„Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир „Въча“ – проектиране и изпълнение ЯР „Въча“

27.11.2020 13.11.2020
45.

Удължаване на срока за „Доставка на хардтопи за автомобили „Sang Yong Кorando Sports“, за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

25.11.2020

18.11.2020

46.

„Провеждане на обучение за измервания с GPS в различни режими. Приложение на GPS измервания при следене на деформации“

Предложение: Бланка

27.11.2020 20.11.2020
47.

Ремонт на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“, яз. р-н „Въча‘ – проектиране и изпълнение.

Предложение: Бланка

10.12.2020 23.11.2020
48.

Доставка на двуколонни подемници 2 бр. за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Предложение: Бланка

07.12.2020

24.11.2020

49.

Удължаване на срока за: „Провеждане на обучение за измервания с GPS в различни режими. Приложение на GPS измервания при следене на деформации“

Предложение: Бланка

04.12.2020

01.12.2020

50.

„Доставка на един брой UPS On-Line, 10kVA, за язовир „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда“

Предложение: Бланка

14.12.2020

03.12.2020

51.

„ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок до пет години на: апартамент № 103  с площ 87,40 м² намиращи се в гр. Белово, бул. “Освобождение” № 64“ 

Предложение: Бланка

01.02.2021

11.12.2020

52.

„Доставка на пелетна горелка, язовирен район „Родопи“

15.01.2021 15.12.2020
53.

„Административна сграда - подмянa на радиатори, яз. район „Белмекен“

15.01.2021 17.12.2020
54.

„Доставка на филтри за челен товарач КАТЕРПИЛАР рег.№ РА02667 РБ „Батак“

08.01.2021 17.12.2020
55.

„Доставка на филтри за компресори Сулаир 375 - 2 бр. РБ „Батак“

08.01.2021 17.12.2020
56.

„Доставка на резервни части за ремонт на трактор БОЛГАР ТК 80 рег.№ РА 2671 ЕЕ РБ „Батак“

08.01.2021 17.12.2020
57.

Удължаване на срока за Ремонт на напорен колектор на дренажна помпена станция на яз. „Кричим“, яз. р-н „Въча‘ – проектиране и изпълнение.

Предложение: Бланка

20.01.2021 18.12.2020
58.

„Двугодишна доставка на материали, части и консумативи за моторни шейни използвани от поделенията на Предприятие „Язовири и каскади“.

Предложение: Бланка

30.12.2020 21.12.2020
59.

Удължаване на срока за „Двугодишна доставка на материали, части и консумативи за моторни шейни използвани от поделенията на Предприятие „Язовири и каскади“.

Предложение: Бланка

05.01.2021   15.01.2021

60.

„ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок до пет години на част от мачта, собственост на НЕК ЕАД, разположена в района на стената на язовир Искър.“

04.03.2021 14.01.2021
61.

„ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок до пет години на апартамент № 4 с площ 63,54 м, намиращ се на втория етаж в триетажна сграда, собственост на дружеството, в с. Сестримо, ул. „Дванадесета“ №4.“

04.03.2021 14.01.2021

 

Списък нормативни документи

Документи за сваляне Краен срок
1.

 Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собственост на НЕК ЕАД - район Въча

28.08.2015 г. 
2.

Ремонт панцерован участък на основните изпускатели на язовир „Кричим“ ЯР „Въча“

12.10.2015 г.
3.

Ремонт и нанасяне на антикорозионно покритие на метални повърхности с две обособени позиции: 1. Ремонт метални повърхности в шахта водовземане за ВЕЦ „Пещера“, ЯР „Батак“; 2. Ремонт на сегментни затвори № 1 и № 2 язовир „Въча“

28.10.2015 г. 
4.

„Проектиране и изграждане на стълби във входни шахти от короната на язовирна стена „Цанков камък“

30.10.2015 г. 
5.

Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир „Въча“, ЯР „Въча“

24.11.2015 г.
6. Ремонт на таблен затвор на водовземането на ГНД за ВЕЦ „Кокаляне“ 06.01.2016 г.
7. Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир „Въча“ 07.03.2016 г.
8. Ремонт на асансьори - ЯР. „Въча“(1.”Ремонт на асансьор в язовирна стена “Въча“, 2.”Ремонт на асансьор в язовирна стена “Кричим“) 07.03.2016 г.
9. Ремонт на преливника на язовирна стена „Кокаляне“ 28.03.2016 г.
10. Ремонт на повдигателни механизми водохващания 3 и 4 СД „Яденица" 28.03.2016 г.
11. Ремонт на фасадите на административна сграда на Предприятие „Язовири и каскади“ 11.04.2016 г.
12.

 "Ремонт на ходовата част и релсов път на кран мостов, едногредов, с електротелфер монтиран в допълнителен тунелен изпускател (водовземна кула) – проектиране и ремонт"

03.06.2016 г.
13.

„Възстановяване на въздуховодна тръба на шахта „Змеица“, язовирен район „Родопи“

01.07.2016 г.
14.

„Ремонт на геодезичните марки по въздушния откос на язовирна стена „Кърджали“, ХТК „Арда“

12.07.2016 г.
15. Доставка на сървър + OS WIN Server 2012 SE и 4 работни станции с OS WIN 7 за система за автоматизирано геодезическо измерване на деформациите, управление предприятие „Язовири и каскади“ 22.07.2016 г.
16. Удължаване на срока за Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“ 15.03.2017
17. „Изграждане на парапет на технологичната площадка на ремонтно-складова база“, язовир Цанков камък, язовирен район „Въча“ 13.06.2017
18. „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“  16.06.2017
19. „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“  20.06.2017
20. Удължаване на срока за Изграждане на парапет на технологичната площадка на ремонтно-складова база“, язовир Цанков камък, язовирен район „Въча“  27.06.2017
21.

„Оглед водна кула за ВЕЦ „Батак“, язовирен район „Голям Беглик“

 07.07.2017
22. Удължаване на срока за „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“  28.06.2017
23. „Ремонт захранване и управление на преливна клапа язовир „Тешел“  28.07.2017
24. „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“
 10.07.2017
25. „Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  19.07.2017
26.  „Ремонт на мост – канал, клон ІІІ СД „Яденица”, язовирен район „Белмекен“  25.07.2017
27.  Удължаване на срока за Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”, язовирен район „Въча“  27.07.2017
28.  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен първа  09.08.2017
29.  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен втора  09.08.2017
30.  ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Белмекен трета  09.08.2017
31.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.5

 10.08.2017
32.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.6

 10.08.2017
33.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Копринка ап.7

 10.08.2017
34. Удължаване на срока за Доставка на електрическо табло на дренажна помпена станция язовирна стена язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  22.08.2017
35. Удължаване на срока за  „Ремонт захранване и управление на преливна клапа язовир „Тешел“  01.09.2017
36.  „Доставка на оборудване на КИС намиращо се в инжекционна галерия на язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“  21.08.2017
37.

"Производствени халета-полагане на индустриална епоксидна подова настилка, ремонтна база Батак"

 08.09.2017
38.

„Оптично оборудване за изграждане на комуникационна свързаност в язовирен район „Чаира“ с геодезичните автоматични станции на язовир „Чаира“ и язовир „Белмекен“

 15.09.2017
39.

Удължаване на срока за: "Производствени халета-полагане на индустриална епоксидна подова настилка, ремонтна база Батак"

 29.09.2017
40.

„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“

 09.10.2017

41.

„Почистване и ремонт на водохващане „Джендемско” на СД „Манастирска”, ЯР „Благоевград”

 01.12.2017
42.

Удължаване на срока за „Почистване и ремонт на водохващане „Джендемско” на СД „Манастирска”, ЯР „Благоевград”

 11.12.2017
43.

„Доставка на дисков масив“

 07.03.2018
44.

Търг за продажба на дизелов агрегат изведен от експлоатация - шестцилиндров четиритактов, с турбина с мощност 735 kW и генератор с мощност 640 kVА, напрежение 6 300, намиращ се в гр.Велинград.

 09.03.2018
45.

Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”

 27.03.2018
46.

Удължаване на срока за "Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”

 20.04.2018
47.

„Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“

 20.06.2018
48.

Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски“

 17.07.2018
49.

"Оптимизация и актуализация на софтуерните продукти Trimble за геодезически измервания в предприятието"

 30.07.2018
50.

“Изготвяне на цялостна концепция и Инструкция за определяне на деформации чрез геодезични методи на язовирни стени и свлачища, стопанисвани от НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”

 27.07.2018
51.

Удължаване на срока за „Язовирна стена „Луковит“ - осигуряване на подход до лявата част на стената - проектиране и изпълнение”, язовирен район „Александър Стамболийски”

 27.07.2018
52.

Продажба чрез търг с тайно наддаване в закрито заседание на три апартамента в жилищна сграда в землището на с. Копринка, община Казанлък

 22.10.2018
53.

„Разрушаване на сгради и съоръжения в имот дизелова електроцентрала ДЕЦ „Велинград” - проектиране и изпълнение”

12.10.2018
54.

НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на три УПИ във Велинград

30.11.2018
55.

Удължаване на срока за „Разрушаване на сгради и съоръжения в имот дизелова електроцентрала ДЕЦ „Велинград” - проектиране и изпълнение”

19.10.2018
56.

НЕК ЕАД обявява търг с тайно наддаване в закрито заседание за продажба на поземлен имот с идентификатор 37507.200.166 по КККР на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора, с площ 34,120 дка.

17.12.2018
57.

„Абонамент за осигуряване на аварийна комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“ терминал) и VoIP телефония“

20.11.2018
58.

„Доставка на измервателни уреди за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“

07.12.2018
59.

Удължаване на срока за „Доставка на измервателни уреди за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“

11.01.2019
60.

„Почистване на наноси язовир „Станкови бараки” - технически проект за изземване на наноси”

22.02.2019
61.

„Доставка на уред за измерване на водно ниво в открити пиезометри (електролот) - 13 броя“

15.05.2019
62.

Търг за отдаване под наем на апартаменти в гр. Белово

02.08.2019
63.

Доставка на автоматична метеорологична станция, язовирна стена „Александър Стамболийски“

15.07.2019
64.

„Отоплителна инсталация на административна сграда – проект за реконструкция“ производствена база към ЦУ-София

30.07.2019
65.

„Преустройство на отоплителен котел в язовирен район „Батак“

01.08.2019
66.

Удължаване на срока за „Преустройство на отоплителен котел в язовирен район „Батак“

16.08.2019
67.

Удължаване на срока за  „Отоплителна инсталация на административна сграда – проект за реконструкция“ производствена база към ЦУ-София

16.08.2019
68.

"Строителни и монтажни работи в обособени позиции" за ЯР "Въча"

10.09.2019
69.

„Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибен проход на водохващане на р. Стара река, язовирен район „Батак“

03.09.2019
70.

„Подмяна на стълби и предпазни обръчи в ревизионни шахти на покрит канал № 1 след язовир „Ковачево“, язовирен район „Овчарица“

05.09.2019
71.

Покана за участие в пазарна консултация за „Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ – сграда гр. Белово, язовирен район „Чаира“

04.09.2019
72.

Удължаване срока за „Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибен проход на водохващане на р. Стара река, язовирен район „Батак“

12.09.2019
73.

Удължаване на срока за „Подмяна на стълби и предпазни обръчи в ревизионни шахти на покрит канал №1 след язовир „Ковачево“, язовирен район „Овчарица“

16.09.2019
74.

Търг за отдаване под наем на стаи и апартаменти в гр. Белово - ул. Освобождение № 64

11.09.2019
75.

Покана за участие в пазарна консултация за „Подводен оглед на основен изпускател на язовир „Цанков камък“

20.09.2019
76.

Покана за участие в пазарна консултация за „Изготвяне на конструктивно становище за състоянието на конструкцията на изравнител „Алеко“

27.09.2019

77.

Покана за участие в пазарна консултация за "Язовирна стена „Кърджали“ - реконструкция на бързотока на преливника, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“.

07.10.2019
78.

Покана за участие в пазарна консултация за „Рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“ - проектиране и изпълнение, ХТК по каскада „Арда“

07.10.2019
79.

Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка на автокран за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Индикативно предложение: Бланка

03.10.2019
80.

Удължаване на срока за „Изготвяне на конструктивно становище за състоянието на конструкцията на изравнител „Алеко“

11.10.2019
81.

„Доставка на VSAT терминал“ за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

22.10.2019
82.

Покана за участие в пазарна консултация за „Ремонт на ремонтните затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“

Индикативно предложение: Бланка с разяснения
21.10.2019
83.

Покана за участие в пазарна консултация за „Ремонт таблени затвори водовземна кула ВЕЦ „Пещера“

Индикативно предложение: Бланка

01.11.2019