Покана за оферта

Наименование: „Доставка на нова ел. задвижка за ПА-2 в ПС „Тошков Чарк“

Статус: Валидна до 16.02.2024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта01.02.2024 г.
техническа специдикация01.02.2024 г.
документи01.02.2024 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: "ВЕЦ "Девин" - ОРУ и ЗРУ - Доставка на късосъединителен прекъсвач 12/2000/20"

Статус: Активна до 15.11.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител06.11.2023 г.

Покана за участие

Наименование: "ВЕЦ "Бял извор" - Ремонт покрив сграда водохващане"

Статус: валидна до 16:00 часа на 07.12.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана за участие 03.11.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти23.11.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „ВЕЦ „Пещера“ – ново табло за управление на асансьор – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация“

Статус: Краен срок за представяне на оферти до 17.10.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие06.10.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: ВЕЦ "Момина клисура" -Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс"

Статус: Удължен срок за представяне на оферти до 28.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител04.09.2023 г.
Покана за избор на Изпълнител04.09.2023 г.
Уведомление19.09.2023 г.

Покана за Избор на Изпълнител

Наименование: "Доставка на газирани тонизиращи напитки, тонизираща напитка - кафе и захар за срок от една година"

Статус: валидна до 16:00 часа на 11.09.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
документи за попълване30.08.2023 г.
покана30.08.2023 г.

Покана за Избор на Изпълнител

Наименование: "ВЕЦ "Левски" - СК работи по ремонт на изравнител и водохващане"

Статус: Активна до 18.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител25.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „Изграждане на нивомерни системи на два броя резервоари за съхранение на минерални енергетични масла”

Статус: валидна до 16:00 часа на 01.09.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана03.08.2023 г.
документи за попълване03.08.2023 г.
Съобщение17.08.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти31.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „ВЕЦ „Бели Искър“ - „Ремонт АК, противофилтрационни мероприятия и вътрешно боядисване на стени и тавани“

Статус: Удължен срок за представяне на оферти до 16:00 ч. на 14.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.08.2023 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ21.08.2023 г.
Уведомление201.09.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: "ВЕЦ "Тополница" - Антисеизмично укрепване на водовземна кула - оценка на риска"

Статус: Активна до 04.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител28.07.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти23.08.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на химически продукти в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на референтни химически продукти“
Обособена позиция 2: „Доставка на неорганични химични продукти и други химически продукти“
Обособена позиция 3: “Доставка на хербициди

Статус: Валидна до 25.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта27.07.2023 г.
Техническа спецификация27.07.2023 г.
документи27.07.2023 г.
Съобщение17.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: ВЕЦ „Цанков камък“ – доставка на филтри за вода към уплътнение на турбинен вал на ХГ1 и ХГ2“

Статус: Краен срок за представяне на оферти 26.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие24.07.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка а дърва за горене за ВЕЦ Видима

Статус: Валидна до 16:00 на 31.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта11.07.2023 г.
документи11.07.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти01.08.2023 г.
Уведомление за повторно удължаване на срока25.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „ВЕЦ „Мала църква“ - Ремонт фасада на сградоцентрала на ВЕЦ“

Статус: Удължен срок за представяне на оферти 01.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие11.07.2023 г.
Уведомление09.08.2023 г.
Уведомление125.08.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима"

Статус: Валидна до 16:00 на 15.08.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта11.07.2023 г.
документи11.07.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти01.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: "Доставка на 4 бр. UPS за БУ Пловдив"

Статус: Активна до 14.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител10.07.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Ревизия и ремонт на аварийно-смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ "Орфей"

Статус: Валидна до 13.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта05.07.2023 г.
Техническа спецификация05.07.2023 г.
документи05.07.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“ и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“

Статус: Краен срок за представяне на оферти до 17.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие27.06.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на регулатор по напрежение за стъпален превключвател на силов трансформатор във ВЕЦ "Въча 1"

Статус: Валидна до 29.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта21.06.2023 г.
Техническа спецификация21.06.2023 г.
Документи21.06.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: Доставка на софтстартери за ПТВ във ВЕЦ "Пещера"

Статус: Активна до 05.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител21.06.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти29.06.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.