Покана за избор на Изпълнител

Наименование: "ВЕЦ "Девин" - ОРУ и ЗРУ - Доставка на късосъединителен прекъсвач 12/2000/20"

Статус: Активна до 15.11.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител06.11.2023 г.

Покана за участие

Наименование: "ВЕЦ "Бял извор" - Ремонт покрив сграда водохващане"

Статус: валидна до 16:00 часа на 07.12.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана за участие 03.11.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти23.11.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „ВЕЦ „Пещера“ – ново табло за управление на асансьор – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация“

Статус: Краен срок за представяне на оферти до 17.10.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие06.10.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: ВЕЦ "Момина клисура" -Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс"

Статус: Удължен срок за представяне на оферти до 28.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител04.09.2023 г.
Покана за избор на Изпълнител04.09.2023 г.
Уведомление19.09.2023 г.

Покана за Избор на Изпълнител

Наименование: "Доставка на газирани тонизиращи напитки, тонизираща напитка - кафе и захар за срок от една година"

Статус: валидна до 16:00 часа на 11.09.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
документи за попълване30.08.2023 г.
покана30.08.2023 г.

Покана за Избор на Изпълнител

Наименование: "ВЕЦ "Левски" - СК работи по ремонт на изравнител и водохващане"

Статус: Активна до 18.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител25.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „Изграждане на нивомерни системи на два броя резервоари за съхранение на минерални енергетични масла”

Статус: валидна до 16:00 часа на 01.09.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана03.08.2023 г.
документи за попълване03.08.2023 г.
Съобщение17.08.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти31.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „ВЕЦ „Бели Искър“ - „Ремонт АК, противофилтрационни мероприятия и вътрешно боядисване на стени и тавани“

Статус: Удължен срок за представяне на оферти до 16:00 ч. на 14.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.08.2023 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ21.08.2023 г.
Уведомление201.09.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: "ВЕЦ "Тополница" - Антисеизмично укрепване на водовземна кула - оценка на риска"

Статус: Активна до 04.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител28.07.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти23.08.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на химически продукти в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на референтни химически продукти“
Обособена позиция 2: „Доставка на неорганични химични продукти и други химически продукти“
Обособена позиция 3: “Доставка на хербициди

Статус: Валидна до 25.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта27.07.2023 г.
Техническа спецификация27.07.2023 г.
документи27.07.2023 г.
Съобщение17.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: ВЕЦ „Цанков камък“ – доставка на филтри за вода към уплътнение на турбинен вал на ХГ1 и ХГ2“

Статус: Краен срок за представяне на оферти 26.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие24.07.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка а дърва за горене за ВЕЦ Видима

Статус: Валидна до 16:00 на 31.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта11.07.2023 г.
документи11.07.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти01.08.2023 г.
Уведомление за повторно удължаване на срока25.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „ВЕЦ „Мала църква“ - Ремонт фасада на сградоцентрала на ВЕЦ“

Статус: Удължен срок за представяне на оферти 01.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие11.07.2023 г.
Уведомление09.08.2023 г.
Уведомление125.08.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Почистване на път - каналите от наноси, разстилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима"

Статус: Валидна до 16:00 на 15.08.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта11.07.2023 г.
документи11.07.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти01.08.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: "Доставка на 4 бр. UPS за БУ Пловдив"

Статус: Активна до 14.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител10.07.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Ревизия и ремонт на аварийно-смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ "Орфей"

Статус: Валидна до 13.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта05.07.2023 г.
Техническа спецификация05.07.2023 г.
документи05.07.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“ и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“

Статус: Краен срок за представяне на оферти до 17.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие27.06.2023 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на регулатор по напрежение за стъпален превключвател на силов трансформатор във ВЕЦ "Въча 1"

Статус: Валидна до 29.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта21.06.2023 г.
Техническа спецификация21.06.2023 г.
Документи21.06.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: Доставка на софтстартери за ПТВ във ВЕЦ "Пещера"

Статус: Активна до 05.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител21.06.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти29.06.2023 г.

Покана за избор на Изпълнител

Наименование: ВЕЦ „Въча 1“ – Вакуумен прекъсвач за извод „Бяга“ 20 kV – доставка

Статус: Активна до 22.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за избор на Изпълнител15.06.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.