Покана

Наименование: Доставка на два броя ремаркета за нуждите на язовирен район „Родопи“

Статус: Активна до: 27.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.08.2023 г.
Техническа спецификация10.08.2023 г.
Оферта образец10.08.2023 г.
Таблица за съответствие10.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти15.09.2023 г.