Покана

Наименование: Язовирна стена „Луковит“ – изготвяне на работен проект за следене и контролиране на филтрационните процеси на стената, язовирен район „Александър Стамболийски“

Статус: Активна до: 10.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.07.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката17.07.2023 г.
Ценово предложение17.07.2023 г.
Протокол за извършен оглед17.07.2023 г.
Информационен лист за участника17.07.2023 г.
Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП17.07.2023 г.
Декларация за подизпълнител17.07.2023 г.
Заявка за достъп в нестратегически зони и обекти17.07.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти25.07.2023 г.