Покана

Наименование: Доставка на модулен сглобяем понтон за нуждите на ЯР „Искър“

Статус: Активна до: 02.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.08.2023 г.
Приложение 1 - Техническа спецификация16.08.2023 г.
Приложение 2 - Образец на оферта16.08.2023 г.
Приложение 3 - Ценова таблица16.08.2023 г.
Приложение 4 - Таблица за съответствие16.08.2023 г.
Приложение 5 - Информационен лист16.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти25.09.2023 г.