Покана

Наименование: Доставка на помпи, за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 06.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.09.2023 г.
Техническа спецификация18.09.2023 г.
Образец на оферта18.09.2023 г.
Таблица за съответствие с техническите параметри18.09.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока03.10.2023 г.