Покана

Наименование: Абонаментно обслужване на водогреен котел на природен
газ, намиращ се в сграда на НЕК ЕАД в гр. Белово, язовирен район “Чаира"

Статус: Активна до: 15.02.2024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.02.2024 г.
Техническа спецификация05.02.2024 г.
Информационен лист за участника (Образец)05.02.2024 г.
Ценово предложение (Образец)05.02.2024 г.
Ценова таблица (Образец)05.02.2024 г.
Предложение за изпълнение (Образец)05.02.2024 г.
Проект на договор05.02.2024 г.
Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа05.02.2024 г.
Заявка за оглед на нестратегически обект (Образец)05.02.2024 г.
Протокол за извършен оглед (Образец)05.02.2024 г.
Декларация за подизпълнител (Образец)05.02.2024 г.
Декларация съгласие за подизпълнител (Образец)05.02.2024 г.