Покана

Наименование: Доставка на уреди, материали и оборудване за заваряване и запояване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции, Обособена позиция 2: Доставка на заваръчни апарати за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 02.02.2024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.12.2023 г.
Техническа спецификация11.12.2023 г.
Образец на оферта11.12.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока15.01.2024 г.