Покана

Наименование: Доставка на аварийни електрозахранващи системи и UPS за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

Статус: Активна до: 21.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП 403.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП 503.08.2023 г.
Таблица за съответствие ОП 403.08.2023 г.
Таблица за съответствие ОП 503.08.2023 г.
Образец на оферта ОП 403.08.2023 г.
Образец на оферта ОП 503.08.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти14.09.2023 г.