Покана

Наименование: Доставка и монтаж на алуминиева дограма за помещение за ОИ на язовирна стена „Станкови бараки“, язовирен район „Чаира“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на дограма и врати на пазачница десен скат яз. стена „Доспат“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати язовирен район „Родопи“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати, язовирен район „Овчарица“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на индуктивни сензори за положение на преливните сегментни затвори на язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“

Статус: Активна до: 11.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2023 г.
Техническа спецификация12.06.2023 г.
Проект на договор12.06.2023 г.
Предложение за изпълнение12.06.2023 г.
Таблица за съответствие12.06.2023 г.
Ценово предложение12.06.2023 г.
Ценова таблица12.06.2023 г.
Администраривни сведения и образци на декларации12.06.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока05.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на крикове за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 28.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 09.06.2023 г.
Техническа спецификация 09.06.2023 г.
Оферта образец 09.06.2023 г.
Таблица за съответствие 09.06.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за осветителни тела за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 30.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.06.2023 г.
Образец на оферта08.06.2023 г.

Покана

Наименование: Заверка и ремонт при необходимост на тахографи и ограничители на скоростта монтирани на МПС, собственост на НЕК ЕАД

Статус: Активна до: 16.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2023 г.
Техническа спецификация06.06.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката06.06.2023 г.
Ценово предложение06.06.2023 г.
Договор-проект 06.06.2023 г.
Информационен лист на участника 06.06.2023 г.
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП 06.06.2023 г.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител06.06.2023 г.

Покана

Наименование: Ремонт стълбище административна
сграда (епоксиден под с каменна посипка)

Статус: Активна до: 26.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти21.06.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на помпи за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 30.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.06.2023 г.
Образец на оферта01.06.2023 г.
Техническа спецификация01.06.2023 г.
Таблица за съответствие01.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти26.06.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на обзавеждане за кантон „Куртово“

Статус: Активна до: 23.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.05.2023 г.
Образец на оферта30.05.2023 г.
Техническа спецификация30.05.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока19.06.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на кафе-машини за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 15.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.05.2023 г.
Образец на оферта30.05.2023 г.
Техническа спецификация30.05.2023 г.
Таблица на съответствие30.05.2023 г.
Количествена сметка30.05.2023 г.

Покана

Наименование: Ремонт стоманобетонна конструкция на шахта сегментен затвор - инжектиране - подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“

Статус: Активна до: 16.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.05.2023 г.
Приложение 2 - Предложение за изпълнение на поръчката30.05.2023 г.
Приложение 3 - Ценово предложение30.05.2023 г.
Приложение 4 - Ценова таблица30.05.2023 г.
Приложение 6 - Споразумение по качество, околна среда и безопасни условия на труд30.05.2023 г.
Приложение 7 - Заявка за еднократен статегически достъп30.05.2023 г.
Приложение 8 - Образец на протокол за извършен оглед и запознаване с обекта30.05.2023 г.
Приложение 9 - Образец на декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП30.05.2023 г.
Приложение 10 - Образец на декларация съгласие от подизпълнители30.05.2023 г.
Приложение 11 - Образец на информационен лист30.05.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на уплътнителен елемент за компенсатори на ГНД за ВЕЦ „Тешел“ за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 28.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.05.2023 г.
Образец на оферта12.05.2023 г.
Техническа спецификация12.05.2023 г.
Таблица на съответствие12.05.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка и монтаж на 1 брой UPS 20 kVa нуждите на предприятие „Язовири и каскади

Статус: Активна до: 16.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.04.2023 г.
Техническа спецификация20.04.2023 г.
Образец на оферта20.04.2023 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на конструктивно становище за две сгради в обект Производствена база към управление на предприятие „Язовири и каскади

Статус: Активна до: 28.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.04.2023 г.
Образец на оферта19.04.2023 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на нивомерна система на язовирен район „Петрохан“

Статус: Активна до: 11.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.04.2023 г.
Приложения07.04.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти04.05.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на хидроизолационни материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 28.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.04.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти26.04.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на дограма за санитарни възли на административна сграда на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 31.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.03.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти23.03.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на моторни коси – 5 броя

Статус: Активна до: 01.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.02.2023 г.
Образец на оферта23.02.2023 г.
Техническа спецификация23.02.2023 г.
Таблица за съответствие23.02.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.