newspapers 3488857

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии и датчик за скорост и посока на вятъра (анемометър) за поддръжка на системите за метеорологичен и сеизмологичен мониторинг на площадка Белене“ в две обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.04.2021 г.
Приложения07.04.2021 г.

Покана

Наименование: „Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.04.2021 г.
Приложения06.04.2021 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.04.2021 г.
Техническа спецификация02.04.2021 г.
Приложения02.04.2021 г.
Проект на договор02.04.2021 г.

Покана

Наименование: „Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД – ЦУ и почивни бази“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.03.2021 г.
Приложения 111.03.2021 г.
Приложения 211.03.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти18.03.2021 г.

Покана

Наименование: „Извършване на куриерски услуги в страната за нуждите на „Национална електрическа компания“ ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.02.2021 г.
Приложения22.02.2021 г.

Покана

Наименование: „Извършване на международни куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.02.2021 г.
Приложения03.02.2021 г.

Покана

Наименование: „Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за период от една година“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.01.2021 г.
Приложения29.01.2021 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на задължително годишно обучение на тема „Управление на производствени и строителни отпадъци. Нормативни изисквания и добри практики“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.01.2021 г.
Приложения20.01.2021 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение по програмен продукт Microsoft MS Excel, експертно ниво“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.01.2021 г.
Приложения19.01.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти27.01.2021 г.

Покана

Наименование: Извършване на ремонтни дейности за ликвидиране на щета в ПД „Енерго“ Боровец


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.12.2020 г.
Приложения23.12.2020 г.
Съобщение18.01.2021 г.

Покана

Наименование: “Подмяна на стъклопакети в сградата на НЕК ЕАД – ЦУ, ул. „Веслец“ № 5.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.12.2020 г.
Техническа спецификация02.12.2020 г.
Приложения02.12.2020 г.

Покана

Наименование: „Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД – ЦУ и почивни бази“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.12.2020 г.
Приложения02.12.2020 г.

Покана

Наименование: „Извършване на профилактика и подготовка за зимния сезон на инсталация за осигуряване на битова гореща вода в почивен дом „Енерго“-Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.11.2020 г.
Приложения26.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Анализ на водни проби на пречиствателна станция в ПД „Енерго“ Боровец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.11.2020 г.
Приложения25.11.2020 г.

Покана

Наименование: "Доставка на технически газове за нуждите на площадка Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2020 г.
Приложения19.11.2020 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти30.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Извършване на международни куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.11.2020 г.
Приложения12.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.11.2020 г.
Техническа спецификация06.11.2020 г.
Договор - проект06.11.2020 г.
Приложения06.11.2020 г.
Съобщение19.11.2020 г.

Покана

Наименование: “Подмяна на стъклопакети в сградата на НЕК ЕАД – ЦУ, ул. „Веслец“ № 5


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2020 г.
Приложения02.11.2020 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на ново обзавеждане за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.10.2020 г.
Приложения27.10.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на дезинфектанти с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и средства за дезинфекция.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.10.2020 г.
Приложения21.10.2020 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти30.10.2020 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни