Покана

Наименование: „Доставка на вентилатор, компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на 1 бр. центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 2: „Доставка на компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие26.02.2024 г.
Приложения26.02.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на материал за изработка на фланец-заглушка на коляновидния дифузор на ХА4 на ПАВЕЦ Чаира


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Чертеж19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.

Покана

Наименование: „Проектиране на допълнителни заземителни инсталации в обособени позиции“
Обособена позиция 1 – „ВЕЦ „Алеко“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата мълниезащитна заземителна уредба на сградоцентрала и апаратна камера“.
Обособена позиция 2 – „ВЕЦ „Тополница“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата заземителна уредба“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на хидравличен мулчер за багер товарач HIDROMEK 102S ALPHA“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Приложения19.02.2024 г.

Покана

Наименование: Извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана и приложения12.02.2024 г.
Съобщение23.02.2024 г.

Покана

Наименование: ПАВЕЦ „ЧАИРА“ – УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА НА ДОЛНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ЯЗОВИР „ЯДЕНИЦА“, подобект: ПЛОЩАДКА „ЯДЕНИЦА“ - ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛ 20 kV ОТ ЧАШАТА НА ЯЗОВИРА


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.02.2024 г.
Приложения12.02.2024 г.
Техническа спецификация12.02.2024 г.
Проект на договор12.02.2024 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на видеоклип за начален инструктаж на външни посетители в обектите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.02.2024 г.
Приложения12.02.2024 г.

Покана

Наименование: „Извършване на периодични технически прегледи на леки, товарни и специализирани автомобили, автобуси, мотоциклети и ремаркета, собственост на НЕК ЕАД”

Реф. №: 24ТП-Е19А007


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.02.2024 г.
Приложение № 101.02.2024 г.
Приложения № 2, 3 и 401.02.2024 г.
Приложение № 501.02.2024 г.

Покана

Наименование: “Доставка на БГ пиъринг и международен интернет по независими основни трасета“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.12.2023 г.
Приложения01.12.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения, използвани от НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2023 г.
Приложения24.11.2023 г.
Проект на договор24.11.2023 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на идеен проект за нов малък хидрогенератор във ВЕЦ Росица 1“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.11.2023 г.
Приложения08.11.2023 г.

Покана

Наименование: „Подмяна на абонатна станция в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.11.2023 г.
Приложения08.11.2023 г.

Покана

Наименование: „Абонамент за ежедневен електронен пресклипинг“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие27.10.2023 г.
Приложения27.10.2023 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на мултимедийни ресурси“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие06.10.2023 г.
Приложения06.10.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарно оборудване в НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие13.09.2023 г.

Покана

Наименование: „Подмяна на абонатна станция в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.09.2023 г.
Приложения11.09.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на пощенски услуги за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.09.2023 г.
Приложения01.09.2023 г.

Покана

Наименование: „Абонамент за сателитна комуникация посредством 18 броя собствени „TOOWAY" терминали за две години”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2023 г.
Приложения30.08.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на маршрутизатори за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.08.2023 г.
Приложения29.08.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за външни посетители за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие28.08.2023 г.
Приложения28.08.2023 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни