newspapers 3488857

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.09.2021 г.
Приложения09.09.2021 г.

Покана

Наименование: Доставка на ново табло сигнализация в КЗ, ВЕЦ "Тополница"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.09.2021 г.
Приложения03.09.2021 г.
Чертежи03.09.2021 г.
Чертежи03.09.2021 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти14.09.2021 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.08.2021 г.
Приложения24.08.2021 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти08.09.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарни одеяла за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.08.2021 г.
Приложения10.08.2021 г.

Покана

Наименование: "Извършване на пощенски услуги за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.08.2021 г.
Приложения05.08.2021 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.07.2021 г.
Приложения28.07.2021 г.

Покана

Наименование: „Консултантски услуги, изготвяне на ново меню тип “a la carte” и обучение на персонала в почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.07.2021 г.
Приложения26.07.2021 г.

Покана

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в сградите на НЕК ЕАД - ЦУ и почивни бази"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2021 г.
Техническа спецификация07.07.2021 г.
Приложения07.07.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарни одеяла за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2021 г.
Приложения07.07.2021 г.
Съобщение за прекратяване16.07.2021 г.

Покана

Наименование: :“Поддържане и актуализиране на придобита правоспособност за работа с електрокари и мотокари (II група) - универсални високоповдигачи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.07.2021 г.
Приложения05.07.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.06.2021 г.
Приложения25.06.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти08.07.2021 г.

Покана

Наименование: „Извършване на ремонт на дограма в сграда на НЕК ЕАД-ЦУ, ,гр. София ул. Веслец № 5“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.06.2021 г.
Техническа спецификация11.06.2021 г.
Приложения11.06.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на тениски с логото на НЕК ЕАД, в две обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: „Доставка на тениски тип „Поло“ и Обособена позиция 2: „Доставка на тениски тип „Обло деколте“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.06.2021 г.
Приложения08.06.2021 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в шест обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Закон за водите. Закон за рибарството и аквакултурите“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Закон за енергийната ефективност“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Управление на производствени опасни и строителни отпадъци. Нормативни изисквания и добри практики“;
Обособена позиция 4: Обучение на тема: „Балансиращ пазар“;
Обособена позиция 5: Обучение на тема: „Регулация в електроенергетиката и либерализация на пазара“;
Обособена позиция 6: Обучение на тема: „Периодично обучение за следгаранционен сервиз и диагностика на системи за физическа защита“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана и Технческа спецификация01.06.2021 г.
Приложения01.06.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на кухненско оборудване, кухненски и домашен инвентар за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.05.2021 г.
Приложения17.05.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на аптечки за моторните превозни средства, използвани за нуждите на „Национална електрическа компания“ ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.05.2021 г.
Приложения12.05.2021 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Кранисти I-ва степен“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, категория Тпс“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.04.2021 г.
Техническа спецификация ОП 126.04.2021 г.
Техническа спецификация ОП 226.04.2021 г.
Приложения26.04.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти12.05.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на аптечки за моторните превозни средства, използвани за нуждите на „Национална електрическа компания“ ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.04.2021 г.
Приложения23.04.2021 г.
Съобщение10.05.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии и датчик за скорост и посока на вятъра (анемометър) за поддръжка на системите за метеорологичен и сеизмологичен мониторинг на площадка Белене“ в две обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.04.2021 г.
Приложения07.04.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за подаване на оферти19.04.2021 г.

Покана

Наименование: „Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.04.2021 г.
Приложения06.04.2021 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни