Покана

Наименование: "Доставка на стационарен компресор за механичните спирачки на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Батак"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за поръчка11.06.2024 г.
Техническа спецификация - ВЕЦ Батак - стационарен компресор за механични11.06.2024 г.
Приложение №1 - фундамент за компресора11.06.2024 г.
Приложение №2 - Заявка за еднократен достъп11.06.2024 г.
Приложения - компресор спирачки ВЕЦ Батак11.06.2024 г.
Възлагателно писмо доставка компресор за механични спирачки ВЕЦ Батак11.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Ремонт стоманобетонна конструкция на шахта сегментен затвор – инжектиране, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - инжектиране Кърджали11.06.2024 г.
Техническа спецификация-инжектиране11.06.2024 г.
Приложение 1 - разрези ШСЗ - Кърджали11.06.2024 г.
Приложение 2 -Количествена сметка - ШСЗ - Кърджали - 202311.06.2024 г.
Образци - инжектиране11.06.2024 г.
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР -Кърджали11.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на заготовки от стомана за възстановяване на турбинното оборудване на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Кърджали“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2024 г.
Приложение 110.06.2024 г.
Приложения10.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2024 г.
Приложения към поканата10.06.2024 г.
Проект на договор10.06.2024 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2024 г.
Техническа спецификация10.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на станции за зареждане на електрически автомобили“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2024 г.
Приложения към покана станции за зареждане на автомобили06.06.2024 г.
Проект на договор06.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на двукомпонентна епоксидна система за направата на саморазливно подово покритие за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2024 г.
Приложения06.06.2024 г.

Покана

Наименование: Ремонт под вода на дренажни сондажи в тялото на язовирна стена „Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.06.2024 г.
Приложение №105.06.2024 г.
Приложение №205.06.2024 г.
Приложение №305.06.2024 г.
Приложение №405.06.2024 г.
Проложения към покана05.06.2024 г.
Проект договор05.06.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на релейни защити“:
Обособена позиция 1: „Доставка на цифрова релейна защита за ТСН 20/0,4 kV - ВЕЦ "Бели Искър";
Обособена позиция № 2 – „Доставка на нови цифрови релейни защити - ВЕЦ "Бояна";

Реф. №: 24ИП-550А015


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2024 г.
Приложения за обособена позиция 131.05.2024 г.
Приложения за обособена позиция 231.05.2024 г.

Покана

Наименование: „ВЕЦ „Девин“ - Доставка на лагер – втулки“

Реф. №: №24РП-550А014


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2024 г.
Приложения31.05.2024 г.

Покана

Наименование: Консултантски услуги с изготвяне на проект за внедряване на облачни услуги Майкрософт 365 за нуждите на НЕК ЕАД-публикуване

Реф. №: 24ТП-Е19А098


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2024 г.
Приложения31.05.2024 г.
Проект на договор31.05.2024 г.
Заявка достъп31.05.2024 г.
СКОЗБР31.05.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на Microsoft Project Professional лицензи за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.05.2024 г.
Приложения29.05.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на шибри ø300 за изпускател на вход тунел на ГНД за ВЕЦ „Тешел“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.05.2024 г.
Техническа спецификация15.05.2024 г.
Приложения15.05.2024 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти31.05.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на мрежови компоненти за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2024 г.
Техническа спецификация29.04.2024 г.
Приложения29.04.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на ел. материали за техническата поддръжка на осветлението в тунел „Лясково“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 29.04.2024 г.
Приложения 29.04.2024 г.
Възлагателно писмо - проект 29.04.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на течности за технически нужди“ в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2024 г.
Приложения29.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на индустриални почистващи продукти”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 25.04.2024 г.
Приложения 25.04.2024 г.
Договор 25.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида С“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.04.2024 г.
Техническа спецификация24.04.2024 г.
Образци24.04.2024 г.
Възлагателно писмо24.04.2024 г.
Съобщение30.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на NFC тагове за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.04.2024 г.
Приложения19.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на разединители за нуждите на площадка Белене“

Реф. №: 24РП-Е19А064


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.04.2024 г.
Приложение № 119.04.2024 г.
Приложения № 2, 3 и 419.04.2024 г.
Приложение № 519.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Презаливане на резервен турбинен лагер за ВЕЦ „Батак“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие18.04.2024 г.
Приложения18.04.2024 г.
Проект на договор18.04.2024 г.
Чертеж 118.04.2024 г.
Чертеж 218.04.2024 г.
Чертеж 318.04.2024 г.
Чертеж 418.04.2024 г.
Чертеж 518.04.2024 г.
Съобщение23.04.2024 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни