Покана

Наименование: Доставка на метали и изделия от метал за нуждите на НЕК ЕАД

Статус: Активна до: 13.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.08.2023 г.
Техническа спецификация31.08.2023 г.
Индикативно предложение31.08.2023 г.