Покана

Наименование: Административна сграда ремонтна база „Батак“ – изготвяне на работен проект за скатен покрив

Статус: Активна до:16.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.09.2023 г.
Техническа спецификация28.09.2023 г.
Образец на оферта28.09.2023 г.
Образец на декларация28.09.2023 г.
Образец на проекто- договор28.09.2023 г.
Снимки28.09.2023 г.