Покана

Наименование: Доставка на еднолицеви матраци за легла в помещения за командирован персонал – 6 броя, за подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада „Арда“

Статус: Активна до: 12.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.06.2023 г.
Техническа спецификация28.06.2023 г.
Образец на оферта28.06.2023 г.