Покана

Наименование: Доставка на хидравличен мулчер за багер товарач, с марка „Hidromek“, модел „102S ALPHA“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 21.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 13.09.2023 г.
Техническа спецификация 13.09.2023 г.
Образец на оферта 13.09.2023 г.
Таблица за съответствие с техническите параметри 13.09.2023 г.