Покана

Наименование: Полагане на АКП на преливна клапа на яз. Тешел, ЯР Родопи

Статус: Активна до: 11.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.07.2023 г.
Техническа спецификация07.07.2023 г.
Проект на споразумение07.07.2023 г.
Проект на договор07.07.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката07.07.2023 г.
Ценово предложение07.07.2023 г.
КСС07.07.2023 г.
Протокол за направен оглед на обекта07.07.2023 г.
Декларация по чл. 4007.07.2023 г.
Декларация по чл. 66 ал. 1 от ЗОП07.07.2023 г.
Декларация за подизпълнител07.07.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока01.08.2023 г.