Покана

Наименование: Доставка и монтаж на покривало за каросерия на товарни автомобили - 6 броя“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 06.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2023 г.
Техническа спецификация30.08.2023 г.
Образец на оферта30.08.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока04.10.2023 г.