Покана

Наименование: „Доставка на материали за ремонт на НУ за ПЯК(сензор за измерване на ниво за нивомерно устройство на язовир „Искър“

Статус: Активна до 13.05.2024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.04.2024 г.
Проект на договор12.04.2024 г.
Предложение за изпълнение на поръчката12.04.2024 г.
Таблица за съответствие12.04.2024 г.
Ценово предложение12.04.2024 г.
Ценова таблица12.04.2024 г.
Административни сведения, образци на декларации12.04.2024 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти07.05.2024 г.