newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Двугодишна доставка на материали за сухо строителство за изпълнение на ремонти със собствени сили в две обособени позиции"

Реф. №: 19РП-560А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.01.2020 г.
Обявление17.01.2020 г.
Документация17.01.2020 г.
ТС за обособена позиция 1 - приложение 117.01.2020 г.
ТС за обособена позиция 2 - приложение 217.01.2020 г.
Ценова таблица по обособена позиция 1 - образец 2.117.01.2020 г.
Ценова таблица по обособена позиция 2 - образец 2.217.01.2020 г.
еЕЕДОП17.01.2020 г.
Протокол 110.03.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения23.04.2020 г.
Протокол 205.06.2020 г.
Протокол 305.06.2020 г.
Протокол комисия05.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД05.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка27.07.2020 г.
Договор ОП 127.07.2020 г.
Договор ОП 227.07.2020 г.
Обявление за приключил договор18.10.2022 г.
Обявление за приключил договор08.06.2023 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на заваръчни апарати в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-050А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0004

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.01.2020 г.
Обявление14.01.2020 г.
Документация14.01.2020 г.
еЕЕДОП14.01.2020 г.
Техническа спецификация14.01.2020 г.
Протокол24.02.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка27.02.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за товарни автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Т19А075

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0003

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.01.2020 г.
Обявление14.01.2020 г.
Документация14.01.2020 г.
Техническа спецификация14.01.2020 г.
еЕЕДОП14.01.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения24.02.2020 г.
Протокол 108.06.2020 г.
Протокол 208.06.2020 г.
Протокол комисия08.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД08.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка23.06.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на софтуерни лицензии за нуждите на Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-Р19А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026- 2020-0001

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.01.2020 г.
Обявление14.01.2020 г.
Документация14.01.2020 г.
Техническа спецификация ОП 114.01.2020 г.
Техническа спецификация ОП 214.01.2020 г.
еЕЕДОП14.01.2020 г.
Разяснение05.02.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения17.02.2020 г.
Решение на ИД НЕК ЕАД22.04.2020 г.
Протокол 122.04.2020 г.
Протокол 222.04.2020 г.
Протокол на комисията22.04.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 125.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 225.06.2020 г.
Договор ОП 225.06.2020 г.
Приложения към договор ОП 225.06.2020 г.
Обявление за приключил договор 11.08.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Ремонт на ремонтни затвори на основните изпускатели на язовир "Копринка", язовирен район "Копринка"

Реф. №: 19РП–260А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0002

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.01.2020 г.
Обявление14.01.2020 г.
Документация14.01.2020 г.
Техническа спецификация14.01.2020 г.
Методика за оценка14.01.2020 г.
еЕЕДОП14.01.2020 г.
Разяснения05.02.2020 г.
Разяснения05.02.2020 г.
Съобщение14.02.2020 г.
Протокол 127.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.05.2020 г.
Протокол 202.10.2020 г.
Протокол 302.10.2020 г.
Протокол на комисията02.10.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД02.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка15.10.2020 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на автокран за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19ИП-Т60А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0058

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.01.2020 г.
Обявление08.01.2020 г.
Документация08.01.2020 г.
Техническа спецификация08.01.2020 г.
еЕЕДОП08.01.2020 г.
Разяснения05.02.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация07.02.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.03.2020 г.
Протокол 111.08.2020 г.
Протокол 211.08.2020 г.
Протокол на комисията11.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД11.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване28.08.2020 г.

Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ТП-419А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0057


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.12.2019 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП06.03.2020 г.
Договор29.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка29.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор31.01.2022 г.

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на смазочни материали - моторни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла и масла за компресори за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД" в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-319А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0056

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.12.2019 г.
Покана06.12.2019 г.
Договор - ОП 103.01.2020 г.
Договор - ОП 203.01.2020 г.
Договор - ОП 303.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка03.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 211.02.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 111.02.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 311.02.2022 г.

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 19ТП-М90А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0055

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.12.2019 г.
Покана06.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка30.12.2019 г.
Договор30.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор28.01.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на разединители в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Т50А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0054

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2019 г.
Обявление21.11.2019 г.
Документация21.11.2019 г.
Техническа спецификация21.11.2019 г.
еЕЕДОП21.11.2019 г.
Разяснения02.12.2019 г.
Заявка за достъп02.12.2019 г.
Протокол 124.02.2020 г.
Доклад на комисия24.02.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка06.03.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Извършване на диагностика и текущ ремонт на пътни превозни средства /леки и товарни автомобили и автобуси/, собственост на НЕК ЕАД, в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Т19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0053

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.11.2019 г.
Обявление18.11.2019 г.
Документация18.11.2019 г.
Техническа спецификация и методика18.11.2019 г.
еЕЕДОП18.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.01.2020 г.
Протокол 126.02.2020 г.
Протокол 226.02.2020 г.
Доклад на комисията26.02.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД26.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка26.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 112.05.2020 г.
Договор ОП 112.05.2020 г.
Обявление приключил договор - ОП101.06.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на помпи и компресор" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-В50А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0051

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.11.2019 г.
Обявление12.11.2019 г.
Документация12.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 112.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 412.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 512.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 712.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 912.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 9 - приложения12.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 1112.11.2019 г.
еЕЕДОП12.11.2019 г.
Протокол 118.12.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.01.2020 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.01.2020 г.
Протокол 226.03.2020 г.
Протокол 326.03.2020 г.
Окончателен протокол26.03.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД.26.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка04.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка18.06.2020 г.
Договор ОП 518.06.2020 г.
Договор ОП 1118.06.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 531.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 1110.09.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Двугодишна доставка на инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-050А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0052

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.11.2019 г.
Обявление12.11.2019 г.
Документация12.11.2019 г.
Технически спецификации12.11.2019 г.
еЕЕДОП12.11.2019 г.
Разяснения28.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.12.2019 г.
Протокол 124.02.2020 г.
Протокол 224.02.2020 г.
Протокол24.02.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка09.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка19.05.2020 г.
договор ОП1319.05.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.06.2020 г.
Договор ОП 925.06.2020 г.
Обявление за приключване на договор17.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 1303.06.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Абонаментно техническо обслужване на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-М19А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0050

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.11.2019 г.
Обявление01.11.2019 г.
Документация01.11.2019 г.
Техническа спецификация01.11.2019 г.
еЕЕДОП01.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения05.12.2019 г.
Протокол 127.01.2020 г.
Протокол 227.01.2020 г.
Доклад на комисията27.01.2020 г.
Решение на ИД27.01.2020 г.
ДОГОВОР ОП 118.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 218.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 318.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 418.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 518.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка18.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 129.03.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 529.03.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 407.04.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 206.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 306.07.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на изолатори на силов трансформатор във ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 19ИП-Т50А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0049

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.10.2019 г.
Обявление30.10.2019 г.
Документация30.10.2019 г.
Техническа спецификация30.10.2019 г.
еЕЕДОП30.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.12.2019 г.
Протокол 115.01.2020 г.
Протокол 215.01.2020 г.
Доклад на комисията15.01.2020 г.
Решение на ИД15.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка11.02.2020 г.
Договор11.02.2020 г.
Обявление за приключил договор16.10.2020 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка и монтаж на клапи в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-350А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0048

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2019 г.
Обявление15.10.2019 г.
Документация15.10.2019 г.
Техническа спецификация15.10.2019 г.
еЕЕДОП15.10.2019 г.
Съобщение19.11.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.11.2019 г.
Разяснения21.11.2019 г.
Протокол 118.12.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.01.2020 г.
Протокол 228.08.2020 г.
Протокол 328.08.2020 г.
Доклад28.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД28.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка16.09.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на прекъсвачи и резервни части в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-М50А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0046

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.10.2019 г.
Обявление10.10.2019 г.
Документация10.10.2019 г.
Техническа спецификация10.10.2019 г.
еЕЕДОП10.10.2019 г.
Разяснения05.11.2019 г.
Протокол 120.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения05.12.2019 г.
Протокол 215.01.2020 г.
Протокол 315.01.2020 г.
Доклад на комисията15.01.2020 г.
Решение на ИД15.01.2020 г.
Обявление прекратяване ОП 227.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка05.03.2020 г.
Договор ОП 105.03.2020 г.
Договор ОП 305.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 314.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 129.09.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии в пет обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-У50А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0047

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.10.2019 г.
Обявление10.10.2019 г.
Документация10.10.2019 г.
Техническа спецификация10.10.2019 г.
еЕЕДОП10.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения03.01.2020 г.
Протокол 122.04.2020 г.
Протокол 222.04.2020 г.
Окончателен протокол22.04.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД.22.04.2020 г.
Информация по производство по обжалване21.05.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД31.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване12.08.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на релейни защити в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Р50А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0043

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.10.2019 г.
Обявление08.10.2019 г.
Документация08.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 108.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 208.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 308.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 408.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 508.10.2019 г.
еЕЕДОП08.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти12.11.2019 г.
Протокол 128.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.12.2019 г.
Протокол 220.07.2020 г.
Протокол 320.07.2020 г.
Протокол на комисията20.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД20.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.09.2020 г.
Договор ОП 125.09.2020 г.
Договор ОП 225.09.2020 г.
Договор ОП 425.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка05.10.2020 г.
Договор ОП 305.10.2020 г.
Договор ОП 505.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 102.12.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 202.12.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 402.12.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 311.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 515.02.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на разпределителни трансформатори Ср. Н в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-250А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0045

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.10.2019 г.
Обявление08.10.2019 г.
Документация08.10.2019 г.
Технически спецификации08.10.2019 г.
еЕЕДОП08.10.2019 г.
Разяснение21.10.2019 г.
Разяснение24.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти30.10.2019 г.
Решение на ИД30.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1, 3 и 430.10.2019 г.
Протокол 104.12.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.05.2020 г.
Протокол 215.07.2020 г.
Протокол 315.07.2020 г.
Протокол на комисията15.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД15.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 226.10.2020 г.
Договор ОП 226.10.2020 г.
Техническо предложение26.10.2020 г.
Ценово предложение26.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 211.02.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни