newspapers 3488857

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие ВЕЦ“

Реф. №: 20ИП-050А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9099787


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Съобщение за прекратяване26.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на електромеханични инструменти и части за ръчни инструменти за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“

Реф. №: 20РП-060А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9099769


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП25.06.2020 г.
Протокол27.07.2020 г.
Договор ОП 124.09.2020 г.
Договор ОП 224.09.2020 г.
Договор ОП 324.09.2020 г.
Договор ОП 524.09.2020 г.
Допълнително споразумение ОП 328.05.2021 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Двугодишна доставка на дървен материал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 20РП-660А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9100234


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти30.06.2020 г.
Протокол на комисията17.07.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на ръчни инструменти в обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на ръчни инструменти, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 2: Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-У50А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9100186


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за обособена позиция 126.06.2020 г.
Протокол27.07.2020 г.
Договор ОП 203.09.2020 г.
Допълнително споразумение ОП 228.05.2021 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на електрически уреди за отопление за срок от две години в обособени позиции“

Реф. №: 20ТП-060А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098927


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява22.05.2020 г.
Условия за участие22.05.2020 г.
Протокол 10.07.2020 г.
Договор ОП 106.10.2020 г.
Договор ОП 206.10.2020 г.
Договор ОП 306.10.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. „Веслец“ № 5, гр. София“

Реф. №: 20АС-219А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098389


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.04.2020 г.
Условия за участие29.04.2020 г.
Протокол03.07.2020 г.
Договор29.07.2020 г.

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Наименование: Доставка на видеоконферентна система за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20ИТ-М19А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9097837


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява31.03.2020 г.
Условия за участие31.03.2020 г.
Проект на договор31.03.2020 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти14.04.2020 г.
Съобщение - отваряне на оферти14.04.2020 г.
Протокол22.05.2020 г.
Договор17.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на консервационни и лаково-бояджийски материали за преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) на площадка Белене“

Реф. №: 20ИП-У19А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098048


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.03.2020 г.
Условия за участие06.03.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти19.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти10.04.2020 г.
Съобщение10.04.2020 г.
Протокол01.06.2020 г.
Договор03.07.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Замяна на пофазен трансформатор, фаза „В“ от СТ-2 с наличен резервен“ в ПАВЕЦ „Белмекен“

Реф. №: 20ИП-250А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098047


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.03.2020 г.
Условия за участие05.03.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Разяснения19.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти20.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти10.04.2020 г.
Съобщение10.04.2020 г.
съобщение за прекратяване24.04.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции"

Реф. №: 19ФС-419А082

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9095725


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.01.2020 г.
Условия за участие07.01.2020 г.
Разяснения10.01.2020 г.
Протокол05.03.2020 г.
Договор - ЕКСПРЕСБАНК АД12.05.2020 г.
Договор - ОББ АД12.05.2020 г.
Договор - УниКредит АД12.05.2020 г.
Договор - ЦКБ АД12.05.2020 г.
Договор - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД12.05.2020 г.

Покана

Наименование: "Доставка на природен газ за отопление на административна сграда на НЕК ЕАД в гр. Белово за отоплителни сезони 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 година"

Реф. №: 19ТП-В60А068


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2019 г.
Техническа спецификация04.11.2019 г.
Приложения04.11.2019 г.
Протокол11.11.2019 г.
Договор27.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" - сграда гр. Белово, язовирен район "Чаира"

Реф. №: 19ИП-560А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093880


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.10.2019 г.
Условия за участие04.10.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти25.10.2019 г.
Протокол02.12.2019 г.
Договор05.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Реконструкция на сграда №6, язовирен район "Батак"

Реф. №: 19ИП-Т60А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093062


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.10.2019 г.
Условия за участие02.10.2019 г.
Протокол31.10.2019 г.
Договор22.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на ново задвижване на 1 фаза на (МП) 400 kV"

Реф. №: 19ИП-050А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9092123


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.09.2019 г.
Условия за участие03.09.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти19.09.2019 г.
Протокол20.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-У50А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091465


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.08.2019 г.
Условия за участие15.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.09.2019 г.
Протокол02.10.2019 г.
Договор - ОП 106.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства и специализирана техника, използвани от НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ТП-419А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091441

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.08.2019 г.
Условия за участие14.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти02.09.2019 г.
Протокол07.10.2019 г.
Договор - ОП 127.11.2019 г.
Договор - ОП 227.11.2019 г.
Договор - ОП 327.11.2019 г.
Договор - ОП 427.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091154


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.08.2019 г.
Условия за участие07.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти30.08.2019 г.
Протокол30.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт на бетонови платна по деривация "Ханово - Скалица"

Реф. №: 19РП-060А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091121


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.08.2019 г.
Условия за участие06.08.2019 г.
Приложение06.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти16.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.08.2019 г.
Протокол20.09.2019 г.
Договор01.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: "Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 19ИП-050А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091075


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.08.2019 г.
Условия за участие05.08.2019 г.
Разяснения14.08.2019 г.
Съобщение - прекратяване28.08.2019 г.

Събиране на оферти с обява

Наименование: „Изграждане на покрит паркинг в двора на ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19ИП-В50А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090388


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява17.07.2019 г.
Условия за участие17.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти27.08.2019 г.
Протокол24.09.2019 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни