Публично състезание

Наименование: "Доставка на софтуерни лицензии за нуждите на Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-Р19А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026- 2020-0001

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.01.2020 г.
Обявление14.01.2020 г.
Документация14.01.2020 г.
Техническа спецификация ОП 114.01.2020 г.
Техническа спецификация ОП 214.01.2020 г.
еЕЕДОП14.01.2020 г.
Разяснение05.02.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения17.02.2020 г.
Решение на ИД НЕК ЕАД22.04.2020 г.
Протокол 122.04.2020 г.
Протокол 222.04.2020 г.
Протокол на комисията22.04.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 125.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП 225.06.2020 г.
Договор ОП 225.06.2020 г.
Приложения към договор ОП 225.06.2020 г.
Обявление за приключил договор 11.08.2020 г.