Публично състезание

Наименование: "Доставка на релейни защити в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Р50А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0043

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.10.2019 г.
Обявление08.10.2019 г.
Документация08.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 108.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 208.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 308.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 408.10.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 508.10.2019 г.
еЕЕДОП08.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти12.11.2019 г.
Протокол 128.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.12.2019 г.
Протокол 220.07.2020 г.
Протокол 320.07.2020 г.
Протокол на комисията20.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД20.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.09.2020 г.
Договор ОП 125.09.2020 г.
Договор ОП 225.09.2020 г.
Договор ОП 425.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка05.10.2020 г.
Договор ОП 305.10.2020 г.
Договор ОП 505.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 102.12.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 202.12.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 402.12.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 311.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 515.02.2021 г.