Публично състезание

Наименование: "Ремонт на ремонтни затвори на основните изпускатели на язовир "Копринка", язовирен район "Копринка"

Реф. №: 19РП–260А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0002

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.01.2020 г.
Обявление14.01.2020 г.
Документация14.01.2020 г.
Техническа спецификация14.01.2020 г.
Методика за оценка14.01.2020 г.
еЕЕДОП14.01.2020 г.
Разяснения05.02.2020 г.
Разяснения05.02.2020 г.
Съобщение14.02.2020 г.
Протокол 127.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.05.2020 г.
Протокол 202.10.2020 г.
Протокол 302.10.2020 г.
Протокол на комисията02.10.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД02.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка15.10.2020 г.