Image

Кариери

НЕК като работодател

Image

НЕК ДЕМОГРАФИЯ

Днес в Националната електрическа компания ЕАД работят над 2000 служители, като средният период на работа в компанията надхвърля 10 години. Независимо от тази фирмена лоялност, ние постепенно се подмладяваме и средната възраст на нашите служители намалява с около две години през всяка следваща календарна година. Това се дължи на засиления интерес на младите специалисти към възможността да работят в лидера на българската енергетика в областта на зелената енергия и на възобновяемите енергийни източници. Независимо от традиционното присъствие на мъже в енергийния бранш, при нас вече всеки трети служител е жена и примери за това са инженери и юристи, финансисти и икономисти на ключови експертни и ръководни позиции.

ПРИЕМСТВЕНОСТ И ТРАДИЦИИ

НЕК на практика реализира принципите за приемственост в организацията, като при нас работят четири поколения служители – много често това са потомствени технически специалисти, участвали в проектирането и изграждането, експлоатацията, ремонта и поддръжката на най-големите хидро-енергийни обекти и съоръжения на страната. Работата в компания, която се грижи за едни от най-ценните стратегически ресурси на България – водата и енергията – е професионална гордост на всички наши колеги.

Image

Обяви за работа

Image

Какво ново

Image

Кадрови резерв

Image

Хората на НЕК