Открита процедура

Наименование: “Доставка на триполюсни вакуумни прекъсвачи за ЗРУ 10 и 20 kV”

Реф. №: 16ИП-050А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.04.2016 г.
Обявление15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
Съобщение за отваряне на оферти11.05.2016 г.
Протокол 117.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения21.07.2016 г.
Протокол 205.08.2016 г.
Протокол 305.08.2016 г.
Решение на СД05.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.08.2016 г.
Договор26.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие 226.09.2016 г.
Изпълнение на договор23.12.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Изграждане на системи за видеонаблюдение в обекти на НЕК ЕАД в 14 Обособени позиции“

Реф. №: 15ИП-219А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0016

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление15.04.2016 г.
Решение15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
Разяснение21.04.2016 г.
Разяснение28.04.2016 г.
ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ03.05.2016 г.
Решение промяна03.05.2016 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП16.05.2016 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП20.05.2016 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП25.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на оферти31.05.2016 г.
Протокол 101.07.2016 г.
съобщение за отваряне на ценови оферти17.08.2016 г.
Протокол 220.09.2016 г.
Протокол 320.09.2016 г.
Решение СД НЕК ЕАД20.09.2016 г.
Решение за прекратяване ОП 920.09.2016 г.
Решение за прекратяване ОП 1120.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.10.2016 г.
Договор - ОП 331.10.2016 г.
Договор - ОП 831.10.2016 г.
Договор - ОП 1231.10.2016 г.
Договор - ОП 1331.10.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие 201.11.2016 г.
Договор - ОП 103.11.2016 г.
Договор - ОП 203.11.2016 г.
Договор - ОП 403.11.2016 г.
Договор - ОП 503.11.2016 г.
Договор - ОП 603.11.2016 г.
Договор - ОП 703.11.2016 г.
Договор - ОП 1003.11.2016 г.
Договор - ОП 1403.11.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие 314.11.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 1 - ОП 831.05.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 520.09.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 720.09.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 506.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 706.10.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 818.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 831.10.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 206.11.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 306.11.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 606.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 208.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 308.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 608.11.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 1306.12.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 1311.12.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 119.12.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 112.01.2018 г.
Справка за извършено плащане - ОП 1425.01.2018 г.
Справка за извършено плащане - ОП 1206.02.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 1220.02.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 1420.02.2018 г.
Справка за извършено плащане - ОП 1003.05.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 1015.05.2018 г.
Справка за извършено плащане - ОП 430.05.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 415.06.2018 г.

Договаряне без обявление

Наименование: “Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ и ПАВЕЦ в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Батак, ВЕЦ Пещера“, ВЕЦ “Алеко“, ВЕЦ Кричим“, ПАВЕЦ „Орфей“, ПАВЕЦ“Белмекен“, ВЕЦ „Сестримо“, ВЕЦ „Момина клисура“, ВЕЦ „Студен кладенец“, ВЕЦ“Кърджали“, ВЕЦ „Ивайловград“ и ВЕЦ „Въча 2“
Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Девин“, ВЕЦ „Тешел“ и ВЕЦ „Цанков камък“

Реф. №: 16ИП-250А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0017

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.04.2016 г.
Доклад на комисията07.07.2016 г.
Протокол от преговори - ОП 107.07.2016 г.
Протокол от преговори - ОП 207.07.2016 г.
Решение на СД07.07.2016 г.
Договор - ОП 102.08.2016 г.
Договор - ОП 202.08.2016 г.
Информация възстановени гаранции за участие12.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 106.01.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 227.07.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 104.10.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 106.11.2018 г.
Справка за извършено плащане - ОП 206.11.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 107.11.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 207.11.2018 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на агрегати и генератор в четири обособени позиции”:
Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на стационарен дизелов електроагрегат, язовирен район „Искър“;
Обособена позиция №2 – „Доставка на стационарен дизелов електроагрегат, ремонтна база „Батак“;
Обособена позиция №3 – „Доставка на мобилен дизелов електроагрегат 14÷16kW/400V, язовирен район „Чаира“ и доставка на инверторен монофазен генератор 3÷3.5 KW, язовирен район „Чаира“;
Обособена позиция №4 – „Доставка на авариен стационарен дизелов агрегат за помпена станция „Дженевра”

Реф. №: 16ИП-060А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0019

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.04.2016 г.
Обявление15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
Съобщение за отваряне на оферти14.05.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД20.09.2016 г.
Решение за прекратяване20.09.2016 г.
Протокол 120.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие06.10.2016 г.

Договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на резервни полюсни бобини за роторни намотки на генераторите в ПАВЕЦ „Белмекен”

Реф. №: 16ИП-150А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.04.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД20.09.2016 г.
Протокол от преговори 120.09.2016 г.
Протокол от преговори 220.09.2016 г.
Доклад20.09.2016 г.
Договор13.12.2016 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.
Допълнително споразумение31.07.2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка27.07.2020 г.
Справка за извършено плащане27.07.2020 г.

Открита процедура

Наименование: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕТКА НА ЛЯВ ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ НА ЯЗОВИР „КЪРДЖАЛИ“

Реф. №: 16ИП-560А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0020

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление15.04.2016 г.
Решение15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП12.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-00.00.00.00.00-00-L 10112.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.00.00.00.00-00-R 10012.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.01.00.00.00-00-R 9812.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.00.00.00.00-00-L 9912.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.01.00.00.00-00-L 9712.05.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП16.05.2016 г.
Протокол 101.07.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 210.09.2016 г.
Протокол 310.09.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД10.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие30.09.2016 г.
Договор07.06.2017 г.
информация за освобождаване на гаранции за участие12.06.2017 г.
Допълнително споразумение17.10.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Изпълнение на договор12.01.2018 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на предпазно и работно, специално работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД в седем обособени позиции“

Реф. №: 15ПП-А19А083

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0015

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.04.2016 г.
Обявление13.04.2016 г.
Документация13.04.2016 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 227.04.2016 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 203.05.2016 г.
Протокол 117.06.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 208.08.2016 г.
Протокол 308.08.2016 г.
Решение СД08.08.2016 г.
Решение прекратяване ОП 608.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие31.08.2016 г.
Договор - ОП 131.08.2016 г.
Договор - ОП 331.08.2016 г.
Договор - ОП 731.08.2016 г.
Договор OП 219.09.2016 г.
Договор ОП 419.09.2016 г.
Договор ОП 519.09.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справка за извършено плащане10.04.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справка за извършено плащане29.08.2017 г.
Справка за извършено плащане05.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Справки за извършено плащане10.10.2017 г.
Справки за извършено плащане25.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 206.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 109.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 309.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 409.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 509.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 709.11.2017 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: “Доставка на масла за маслено стопанство Предприятие “Водноелектрически централи”

Реф. №: 16РП-У50А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.04.2016 г.
Договор11.05.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Изпълнение на договор26.06.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на материали и консумативи, съгласно проект за II-ри етап на разширение на ОРУ 220/110 kV – ВЕЦ „Девин“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на табла в командна зала и предкилийни шкафове
Обособена позиция 2: Доставка на първично оборудване за килии в ЗРУ 20 kV, включващо прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори.
Обособена позиция 3: Доставка на ел. табла, материали и осветителни тела за площадката на ОРУ 220/110 kV и силови и оперативни (контролни) кабели

Реф. №: 16ИП-У50А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0013

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.04.2016 г.
Обявление07.04.2016 г.
Документация07.04.2016 г.
Приложения към ТС07.04.2016 г.
Протокол 102.06.2016 г.
Протокол 203.08.2016 г.
Решение на СД03.08.2016 г.
Решение - прекратяване03.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.08.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции“

Реф. №: 16ИП-М50А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.04.2016 г.
Обявление06.04.2016 г.
Документация06.04.2016 г.
Отговор на въпрос11.04.2016 г.
Отговор на въпрос25.04.2016 г.
Протокол 117.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.06.2016 г.
Решение на СД07.07.2016 г.
Протокол 207.07.2016 г.
Протокол 307.07.2016 г.
Договор - ОП 124.08.2016 г.
Договор - ОП 224.08.2016 г.
Договор - ОП 324.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 114.10.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 119.10.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 121.10.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 2 и 330.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 306.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 215.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 218.01.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на електрозащитни средства за нуждите на НЕК ЕАД“

Реф. №: 16ТП-019А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0012

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.04.2016 г.
Обявление06.04.2016 г.
Документация06.04.2016 г.
Протокол 110.05.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения17.05.2016 г.
Протокол 216.06.2016 г.
Протокол 316.06.2016 г.
Решение на СД16.06.2016 г.
Договор18.07.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие18.07.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Изпълнение на договор09.11.2017 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: “Ремонт и рехабилитация на подемни съоръжения” в седем обособени позиции:
Обособена позиция №1: ВЕЦ “Бояна” – рехабилитация на повдигателни съоръжения;
Обособена позиция №2: ВЕЦ “Луковит” – рехабилитация на мостов кран към МЗ 5 т.;
Обособена позиция №3: ВЕЦ “Мала Църква” – рехабилитация на мостови кранове 10 и 15 т.;
Обособена позиция №4: ВЕЦ “Росица 1” – проект и монтаж на 5 т. електротелфер с греда на
кран в МЗ;
Обособена позиция №5: ВЕЦ “Симеоново” – рехабилитация на повдигателни съоръжения;
Обособена позиция №6: ВЕЦ “Тъжа” – ревизия и монтаж на ел. Телфер 3,2 т. за АК;
Обособена позиция №7: Рехабилитация на количката и хаспела до АК на ВЕЦ “Бели Искър”

Реф. №: 16ИП.150А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0009

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.03.2016 г.
Решение на СД26.05.2016 г.
Протокол26.05.2016 г.
Доклад26.05.2016 г.
Договор - ОП 116.06.2016 г.
Договор - ОП 216.06.2016 г.
Договор - ОП 316.06.2016 г.
Договор - ОП 416.06.2016 г.
Договор - ОП 516.06.2016 г.
Договор - ОП 616.06.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 117.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 126.06.2019 г.

Открита процедура

Наименование: „Ремонт на Главен силов канал /ГСК/“ в две обособени позиции:
-Обособена позиция №1 „Ремонт участъци от ГСК-км.4+020 и км.8+450, я.р.“Александър Стамболийски“
-Обособена позиция №2 „Ремонт облицовката на ГСК, я.р.“Копринка“

Реф. №: 16РП-У60А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0010

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.03.2016 г.
Обявление23.03.2016 г.
Документация23.03.2016 г.
Рязяснение по чл.29, ал.211.04.2016 г.
Протокол 128.04.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения21.06.2016 г.
Протокол 207.07.2016 г.
Протокол 307.07.2016 г.
Решение на СД07.07.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие10.08.2016 г.
Договор ОП119.08.2016 г.
Договор ОП219.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.08.2016 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 203.05.2017 г.
Обявление за приключил договор ОП 111.09.2020 г.

Открита процедура

Наименование: „Рехабилитация на ХГ-2 във ВЕЦ „Девин”

Реф. №: 15ИП-750А077

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0008

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.03.2016 г.
Обявление18.03.2016 г.
Документация18.03.2016 г.
Протокол 119.05.2016 г.
Протокол 211.07.2016 г.
Решение - прекратяване11.07.2016 г.
Решение на СД11.07.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие26.08.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: “Язовирна стена „Цанков камък” – наблюдения и анализи по време на началния период на експлоатация”

Реф. №: 16ИП-160А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0007

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.03.2016 г.
Решение на СД25.05.2016 г.
Протокол25.05.2016 г.
Доклад25.05.2016 г.
Договор01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане25.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Изпълнение на договор21.08.2017 г.

Договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“

Реф. №: 16ТП-719А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.03.2016 г.
Договор14.04.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ15.02.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справки за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.

Открита процедура

Наименование: Открита процедура, за сключване на рамково споразумение в две обособени позиции с предмет:

Обособена позиция 1: Ремонт на повдигателните съоръжения, използвани в Предприятие „Водноелектрически централи“;

Обособена позиция 2: Ремонт на три броя кранове в ХТК по каскада „Арда“, подрайон „Кърджали“;

Реф. №: 15РП-550А079

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0005

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.03.2016 г.
Обявление02.03.2016 г.
Документация02.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП20.04.2016 г.
Решение за промяна22.04.2016 г.
Протокол 112.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения27.05.2016 г.
Протокол 223.06.2016 г.
Протокол 323.06.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД23.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП123.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП223.06.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранции за участие08.07.2016 г.

Открита процедура

Наименование:”Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1:  „Доставка на 6 (шест) броя леки автомобили, тип "SUV" или еквивалент“

Обособена позиция № 2: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с висока проходимост“

Обособена позиция № 3: „Доставка на 3 (три) броя високопроходими 4х4 автомобили, 4+1 места с товарен отсек“

Реф. №: 16ИП-419А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.03.2016 г.
Обявление01.03.2016 г.
Документация01.03.2016 г.
Решение_промяна15.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП17.03.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.04.2016 г.
Протокол 115.04.2016 г.
Протокол 215.04.2016 г.
Протокол 315.04.2016 г.
Решение СД – класиране15.04.2016 г.
Договор Л0126.04.2016 г.
Договор Л0226.04.2016 г.
Договор Л0326.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 110.06.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 210.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 312.09.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: "Обновяване на софтуера, кирилизация на управляващата система и нови сензорни тъч панели за ВЕЦ „Девин” и ВЕЦ „Тешел”

Реф. №: 16ИП-150А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0004

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.03.2016 г.
Решение на СД25.05.2016 г.
Протокол25.05.2016 г.
Доклад25.05.2016 г.
Договор01.07.2016 г.
Освобождаване на гаранция за участие01.07.2016 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Изпълнение на договор21.04.2017 г.

Открита процедура

Наименование: ”Доставка на комуникационна техника за реконструкция на VoIP инфраструктура"

Реф. №: 15ИП-460А080

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0002

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.02.2016 г.
Обявление09.02.2016 г.
Документация09.02.2016 г.
Решение за промяна17.02.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП19.02.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП22.02.2016 г.
Протокол 115.03.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.03.2016 г.
Протокол 215.04.2016 г.
Протокол 315.04.2016 г.
Решение СД – класиране15.04.2016 г.
Договор - ОП 112.05.2016 г.
Договор - ОП 312.05.2016 г.
Договор - ОП 225.05.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 115.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 315.07.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 208.09.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 212.09.2016 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни