Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1” в обособени позиции“

Реф. №: 20ИП-250А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0024

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения30.07.2020 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на ценови предложения05.08.2020 г.

Наименование: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ в обособени позиции“

Реф. №: 20ИП-250А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0023

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Протокол 117.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения30.07.2020 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на ценови предложения05.08.2020 г.

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2: Доставка на апарат заваръчен комплект, ЯР „Голям Беглик“;
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 4: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“;

Реф. №: 20РП-350А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0022

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
ТС ОП 112.06.2020 г.
ТС ОП 212.06.2020 г.
ТС ОП 312.06.2020 г.
ТС ОП 412.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация18.06.2020 г.
Документация - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 1 - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 4 - изменена18.06.2020 г.
Разяснения26.06.2020 г.
Разяснения06.07.2020 г.
Протокол 130.07.2020 г.

Наименование: „Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции"


Реф. №: 20ИП-450A009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.06.2020 г.
Обявление10.06.2020 г.
Документация10.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 110.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 210.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 310.06.2020 г.
еЕЕДОП10.06.2020 г.
Разяснения22.06.2020 г.
Протокол 121.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения31.07.2020 г.

Наименование: “Доставка на униформено облекло, мъжки и дамски обувки за почивните домове на НЕК ЕАД“

Реф. №: 20АС-019А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0018

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.06.2020 г.
Обявление05.06.2020 г.
Документация05.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 105.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 205.06.2020 г.
еЕЕДОП05.06.2020 г.
Протокл 130.07.2020 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук