Публично състезание

Наименование: "Абонаментно техническо обслужване на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-М19А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0050

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.11.2019 г.
Обявление01.11.2019 г.
Документация01.11.2019 г.
Техническа спецификация01.11.2019 г.
еЕЕДОП01.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения05.12.2019 г.
Протокол 127.01.2020 г.
Протокол 227.01.2020 г.
Доклад на комисията27.01.2020 г.
Решение на ИД27.01.2020 г.
ДОГОВОР ОП 118.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 218.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 318.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 418.03.2020 г.
ДОГОВОР ОП 518.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка18.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 129.03.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 529.03.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 407.04.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 206.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 306.07.2022 г.