Организационна структура на НЕК ЕАД

Структура уебсайт

Съвет на директорите на НЕК ЕАД

Албена Туджарова – председател на СД на НЕК ЕАД
инж. Мартин Георгиев – член на СД и Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
Ангел Петров – член на СД на НЕК ЕАД
Ирена Белорешка – член на СД на НЕК ЕАД
Момчил Ванов – член на СД на НЕК ЕАД