Организационна структура на НЕК ЕАД

Структура уебсайт

Съвет на директорите на НЕК ЕАД

Веселин Петров – председател на СД на НЕК ЕАД
инж. Мартин Георгиев – член на СД и Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
Иван Йончев – член на СД на НЕК ЕАД
Ирена Белорешка – член на СД на НЕК ЕАД
Момчил Ванов – член на СД на НЕК ЕАД