Открита процедура

Наименование: "Доставка на автокран за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19ИП-Т60А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0058

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.01.2020 г.
Обявление08.01.2020 г.
Документация08.01.2020 г.
Техническа спецификация08.01.2020 г.
еЕЕДОП08.01.2020 г.
Разяснения05.02.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация07.02.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.03.2020 г.
Протокол 111.08.2020 г.
Протокол 211.08.2020 г.
Протокол на комисията11.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД11.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване28.08.2020 г.