Публично състезание

Наименование: "Двугодишна доставка на материали за сухо строителство за изпълнение на ремонти със собствени сили в две обособени позиции"

Реф. №: 19РП-560А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.01.2020 г.
Обявление17.01.2020 г.
Документация17.01.2020 г.
ТС за обособена позиция 1 - приложение 117.01.2020 г.
ТС за обособена позиция 2 - приложение 217.01.2020 г.
Ценова таблица по обособена позиция 1 - образец 2.117.01.2020 г.
Ценова таблица по обособена позиция 2 - образец 2.217.01.2020 г.
еЕЕДОП17.01.2020 г.
Протокол 110.03.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения23.04.2020 г.
Протокол 205.06.2020 г.
Протокол 305.06.2020 г.
Протокол комисия05.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД05.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка27.07.2020 г.
Договор ОП 127.07.2020 г.
Договор ОП 227.07.2020 г.
Обявление за приключил договор18.10.2022 г.
Обявление за приключил договор08.06.2023 г.