Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на цимент, сухи смеси, строителни разтвори и добавки за извършване на дейности със собствени сили в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Двугодишна доставка на цимент, сухи смеси и добавки за извършване на дейности със собствени сили за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Двугодишна доставка на цимент, строителни разтвори и добавки за извършване на дейности със собствени сили за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 19РП-560А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0006

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.02.2020 г.
Обявление07.02.2020 г.
Документация07.02.2020 г.
Техническа спецификация - обособена позиция 107.02.2020 г.
Техническа спецификация - обособена позиция 207.02.2020 г.
Методика за оценка07.02.2020 г.
еЕЕДОП07.02.2020 г.
Протокол 109.03.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения23.04.2020 г.
Протокол 216.06.2020 г.
Протокол 316.06.2020 г.
Протокол комисия16.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД16.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка19.06.2020 г.
Информация при производство по обжалване15.07.2020 г.
Протокол на комисията ОП 116.10.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД16.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка28.10.2020 г.