Публично състезание

Наименование: "Доставка на помпи и компресор" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-В50А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0051

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.11.2019 г.
Обявление12.11.2019 г.
Документация12.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 112.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 412.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 512.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 712.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 912.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 9 - приложения12.11.2019 г.
Техническа спецификация - ОП 1112.11.2019 г.
еЕЕДОП12.11.2019 г.
Протокол 118.12.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.01.2020 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.01.2020 г.
Протокол 226.03.2020 г.
Протокол 326.03.2020 г.
Окончателен протокол26.03.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД.26.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка04.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка18.06.2020 г.
Договор ОП 518.06.2020 г.
Договор ОП 1118.06.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 531.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 1110.09.2020 г.