shutterstock team work 1030085188

Информация съгласно ЗПП

 


Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

 

Screenshot 2023 04 20 114230


Икономически и финансови показатели

Финансов отчет към 30.06.2020 г.

ГФО на НЕК ЕАД към 31.12.2021г

Финансов отчет към 30.06.2022 г.


Устав на НЕК ЕАД

Устав на НЕК ЕАД 06.01.2023г.