Публично състезание

Наименование: "Двугодишна доставка на инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-050А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0052

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.11.2019 г.
Обявление12.11.2019 г.
Документация12.11.2019 г.
Технически спецификации12.11.2019 г.
еЕЕДОП12.11.2019 г.
Разяснения28.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.12.2019 г.
Протокол 124.02.2020 г.
Протокол 224.02.2020 г.
Протокол24.02.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка09.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка19.05.2020 г.
договор ОП1319.05.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.06.2020 г.
Договор ОП 925.06.2020 г.
Обявление за приключване на договор17.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 1303.06.2021 г.