newspapers 3488857

Проведени пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: "Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.07.2020 г.
Техническа спецификация30.07.2020 г.
Индикативно предложение образец30.07.2020 г.
Съобщение30.07.2020 г.
Индикативно предложение30.07.2020 г.
Индикативно предложение30.07.2020 г.
Индикативно предложение30.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир "Батак"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация28.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Изграждане на безжична свързаност с водовземна кула на язовир "Искър"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация28.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир "Въча" – проектиране и изпълнение"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец28.07.2020 г.
Удължаване на срока28.07.2020 г.
Индикативно предложение28.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Пещера" - Нови въздухоохладители за охладителна система на генераторите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 - проектиране, доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец27.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Алеко" - Маслоохладители за турбинни лагери на ХГ-1, 2 и 3 - доставка на 2 (два) броя (комплект)


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец27.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Батак" - Въздухоохладители за ХГ-3 и ХГ-4 - доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец24.07.2020 г.
Техническа спецификация24.07.2020 г.
Сборен чертеж - Тип А24.07.2020 г.
Сборен чертеж - Тип Б24.07.2020 г.
Индикативно предложение24.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Пещера" Маслоохладители /комплект/ за смазваща система на лагерите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 – доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец24.07.2020 г.
Техническа спецификация24.07.2020 г.
Чертеж24.07.2020 г.
Индикативно предложение24.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Ремонт на 3 бр. асансьорни уредби монтирани в язовирна стена на яз. „Кърджали“, подрайон Кърджали към ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативни предложения22.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.07.2020 г.
Техническа спецификация22.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец22.07.2020 г.
Удължаване на срока22.07.2020 г.
Индикативно предложение 122.07.2020 г.
Индикативно предложение 222.07.2020 г.
Индикативно предложение 322.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: БУ Пловдив – Ремонт покрив РМЦ


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец22.07.2020 г.
Техническа спецификация22.07.2020 г.
Индикативно предложение22.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: Рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“ – проектиране и изпълнение, ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.07.2020 г.
Приложение 221.07.2020 г.
Индикативно предложение 121.07.2020 г.
Индикативно предложение 221.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на инертни материали /кварцов пясък/ в обособени позиции за база управление Пловдив, ПВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец15.07.2020 г.
Индикативно предложение15.07.2020 г.
Индикативно предложение15.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на табла и материали за релейни защити в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование:  "Доставка на релейни защити в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.

Покана

Наименование: „Изработка, доставка и монтаж на дограма за сгради, собственост на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 110.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 210.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 310.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 1 - образец10.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 2 - образец10.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 3 - образец10.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 110.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 210.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 310.07.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на камиони в обособени позиции“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.07.2020 г.
Уведомление31.07.2020 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир „Батак


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.07.2020 г.

Покана

Наименование: „Изграждане на безжична свързаност с водовземна кула на язовир „Искър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.07.2020 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ Кричим Технически паспорт - изготвяне“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение06.07.2020 г.
Индикативно предложение06.07.2020 г.
Индикативно предложение06.07.2020 г.
Индикативно предложение06.07.2020 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни