newspapers 3488857

Новини

Пролетни годишни технически прегледи

Пролетни годишни технически прегледи

Във връзка с провеждането на годишни технически прегледи на хидросъоръженията на компанията ще бъдат извършени функционални проби с реално изпускане на водни количества от основните изпускатели на язовирите в язовирен район Голям Беглик в периода от 18.06.2024 г. до 20.06.2024 г.

Функционалните проби ще се осъществят при следния график:

18.06.2024 г. 09:00 - 16:00 ч. от язовир Голям Беглик

19.06.2024 г. 09:00 - 12:00 ч. от язовир Беглика

19.06.2024 г. 12:00 - 15:00 ч. от язовир Тошков чарк

20.06.2024 г. 10:00 – 11:00 ч. от язовир Караджа дере

20.06.2024 г. 11:00 – 13:00 ч. от язовир Широка поляна

20.06.2024 г. 13:00 – 14:00 ч. от язовир Дженевра

Целта на функционалните проби е да се провери техническото състояние на съоръженията. Манипулациите се извършват професионално от специалисти на Предприятие „Язовири и каскади“ в НЕК в изпълнение на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

Всички институции, имащи отношение, са информирани предварително по съответния ред.България получава енергиен стимул със споразумение между ЕИБ и НЕК за нови водноелектрически централи

България получава енергиен стимул със споразумение между ЕИБ и НЕК за нови водноелектрически централи

  • ЕИБ ще помогне на българската национална електрическа компания НЕК да се подготви за изграждането на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи, които са от изключително важно значение за обезпечаването на необходимите енергийни доставки за страната и ЕС.
  • Двата проекта с участието на консултантските служби на ЕИБ укрепват стабилността на електропреносната мрежа и позволяват присъединяването на повече възобновяеми енергийни източници.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави консултантска помощ на Национална електрическа компания ЕАД (НЕК), националната електрическа компания на България, при подготовката за изграждане на две големи помпено-акумулиращи водноелектрически централи в югозападната част на страната.

Всеки от тези два нови възобновяеми енергийни източника, с имена Батак и Доспат, ще осигури допълнителни  производствени мощности от около 800 мегавата (MW) и ще повиши капацитета за съхранение, като по този начин ще укрепи доставките на електроенергия в България и Европейския съюз.

По силата на споразумението, подписано днес, Консултантската служба на ЕИБ - като основен партньор на Консултантския център InvestEU на Европейската комисия - ще проучи техническата пригодност и икономическата жизнеспособност на двата проекта, а също така ще оцени и техните предимства и рискове. Това ще позволи на НЕК да вземе информирани решения от съществено значение за развитието на двата проекта.

„ЕИБ подкрепя разработването на стратегически устойчиви инвестиционни проекти в енергийния сектор както в ЕС, така и извън него‟, посочи вицепрезидентът на ЕИБ Кирякос Какурис. „С удоволствие предоставяме експертния опит на банката за оценка на целесъобразността и жизнеспособността на двата проекта, които могат да окажат сериозно положително отражение върху енергийния микс на България и да повишат стабилността на електропреносната й мрежа, като същевременно подсилят цялостната инфраструктура на европейската енергийна мрежа‟.

Помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) може не само да генерира водноелектрическа енергия, но и да я съхранява и след това да я подава към електрическата мрежа при необходимост, подобно на огромна батерия.

„Партньорството между ЕИБ и Министерството на енергетиката е от ключово значение за реализацията на проекти, които ще допринесат за постигането на енергийния преход. Сред тях е и развитието на помпено-акумулиращите водноелектрически централи, които биха могли да се превърнат в най-големите батерии за съхранение на енергия в региона,” заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. „С реализацията на подобни проекти ще се подобри нашата енергийна сигурност, ще се подобри енергийната инфраструктура на България и ще постигнем целите за декарбонизация. Благодарни сме за експертизата и подкрепата на ЕИБ за този изключително важен проект."

Изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев допълни, че „подписаното днес споразумение между НЕК и Европейската инвестиционна банка бележи важна стъпка не само за развитието на проектите ПАВЕЦ Батак и ПАВЕЦ Доспат, но и за гарантиране на сигурността на снабдяването в българската електроенергийна система и за постигане на декарбонизационните цели на страната. Споразумението е от съществено значение за отключване на потенциала и приноса на хидроенергията в енергийния преход. Ползите и социалната значимост на инвестицията в такава устойчива инфраструктура са неоспорими и за нас е привилегия да имаме експертната подкрепа на ЕИБ и европейските институции, участващи в процеса.“

Консултантската подкрепа за НЕК потвърждава ангажимента на ЕИБ за устойчиво екологично и енергийно преобразуване в целия ЕС.

Съществен принос за енергийната стабилност и сигурността на електроснабдяването в България и Европейския съюз

Очаква се двата нови възобновяеми енергийни източника, които ще използват съществуващи водноелектрически каскадни язовири и резервоари в района около градовете Батак и Доспат в Югозападна България, да действат като големи акумулаторни батерии, съхраняващи зелена енергия. Това ще осигури на НЕК гъвкаво 24-часово и ежеседмично управление, бърза замяна на мощностите при извънредни ситуации и допълнителни балансиращи услуги. Предвижда се електроцентралите, чиято стойност се оценява на около 900 млн. евро всяка, да влязат в експлоатация до 2032 г.

Двата проекта са част от 10-годишния план за развитие на мрежата (TYNDP) до 2024 г. на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E).

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Тя финансира обосновани инвестиции, които допринасят за постигане на целите в политиката на ЕС. Проектите на ЕИБ укрепват конкурентоспособността, стимулират иновациите, насърчават устойчивото развитие, засилват социалното и териториалното сближаване и подкрепят справедливия и бърз преход към неутралност по отношение на климата. През 2023 година Групата на ЕИБ, която се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), отчете подписани финансови ангажименти в България на стойност 1,11 млрд. евро – над два пъти повече спрямо 494 млн. евро през 2022 г. В цялост, Групата на ЕИБ е подписала договори на обща стойност 88 млрд. евро нови средства през 2023 г.

Програмата InvestEU предоставя на Европейския съюз  дългосрочно финансиране като привлича значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя също така спомага за привличане на частни инвестиции в изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз като Европейския зелен пакт и цифровия преход. InvestEU съчетава всички финансови инструменти на ЕС, които досега са били на разположение за подпомагане на инвестиции в Европейския съюз, като по този начин прави финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-опростено, по-ефективно и по-гъвкаво. Програмата се състои от три части: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU.

В рамките на InvestEU ЕИБ се явява основен консултант на Европейската комисия, като предоставя консултантски услуги на организаторите на проекти.

Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг ЕАД, чийто принципал е Министерството на енергетиката на България. Създадена в края на 1991 г., компанията е затвърдила своите позиции в българската енергетика и икономика. Основната задача на НЕК е да осигурява безопасно, ефективно и непрекъснато електроснабдяване. Компанията управлява 31 водноелектрически централи и помпено-акумулиращи водноелектрически централи с общa инсталиранa производственa мощност от 2739 MW в генераторен и 932 MW в помпен режим. Освен това НЕК ЕАД управлява и някои от най-големите язовири и хидроенергийни обекти в страната. Общият капацитет на язовирите, експлоатирани от НЕК ЕАД, представлява 55% от регулирания обем водни ресурси в България.

За връзка с пресата

За ЕИБ

Цветелия Цолова, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: +359 888 311 435

Уебсайт: www.eib.org/pressТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За НЕК

Весела Бабинова, vesela.babinova@nek,bg, тел.: +359 882 359 141

Уебсайт: www.nek.bgНЕК бе домакин на делегация на направление Хидроенергетика на Axpo

Посещението бе част от програма за споделяне на най-добри практики и опит в областта на водната енергия

На 22 май НЕК бе домакин на представители на направление Хидроенергетика на Axpo в рамките на програма за споделяне на знания. Axpo, водещ производител на енергия от възобновяеми източници в Швейцария, експлоатира 4,330 MW водноелектрически и помпено-акумулиращи централи и е международен лидер в търговията с енергия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия.

Делегацията на Axpo се състоеше от Йорг Хувилер, ръководител на направление Хидроенергетика и биомаса; Даниел Лоосли, водещ инженер Хидроенергетика и биомаса; Емил Биери, ръководител Дигитална трансформация от направление Хидроенергетика на Axpo; и Милена Виденова, изпълнителен директор на Акспо България. Българската делегация бе ръководена от главния изпълнителен директор на НЕК Мартин Георгиев.

Експертите разгледаха напълно обновените помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен и водноелектрическа централа (ВЕЦ) Момина Клисура, язовир Белмекен и получиха актуална информация за проекта за възстановяване на ПАВЕЦ Чаира.

Това посещение е продължение на сътрудничество, започнало с посещение на официална делегация на НЕК в централата на Axpo в Швейцария през м. септември 2023 г. Там българските специалисти се запознаха с изграждането и експлоатацията на ПАВЕЦ Лимерн, която има сходни характеристики с ПАВЕЦ Чаира. Споделянето на експертен опит и най-добри практики в областта на хидроенергийните технологии и управление може да допринесе за по-ефективно и устойчиво производство на енергия, както и да подпомогне модернизацията и ефективната експлоатация на хидроенергийните съоръжения на двете компании.

„Сътрудничеството с Axpo играе важна роля, тъй като и двете компании се ангажират да насърчават възобновяемите енергийни източници и да допринасят за прехода към по-зелено енергийно бъдеще. Обменът на експертиза и най-добри практики осигурява добра основа за внедряване на авангардни технологии и ефективни експлоатационни стратегии, което гарантира непрекъснато усъвършенстване и иновации в хидроенергийния сектор", коментира Мартин Георгиев.

За Axpo

Axpo се ръководи от една-единствена цел - да осигури устойчиво бъдеще чрез иновативни енергийни решения. Axpo е най-големият производител на възобновяема енергия в Швейцария и международен лидер в търговията с енергия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия. Axpo съчетава опита и експертните познания на повече от 6,700 служители, които се ръководят от страстта си към иновации, сътрудничество и въздействаща промяна. Използвайки авангардни технологии, Axpo прави нововъведения, за да отговори на променящите се нужди на своите клиенти в над 30 държави в Европа, Северна Америка и Азия.

За НЕК

НЕК ЕАД е най-големият производител на електроенергия от възобновяеми източници в България.

Компанията е в основата на електроенергийната система на България, като произвежда електроенергия в 31 водноелектрически и помпено-акумулиращи водноелектрически централи с обща инсталирана производствена мощност от 2739 MW и помпена мощност от 932 MW. Гъвкавите производствени мощности на компанията имат ключова роля за гарантиране на сигурността на снабдяването и надеждността и сигурността на електроенергийната система на България. Със своята водноелектрическа енергия компанията допринася за постигането на целите за възобновяема енергия на страната в общия енергиен баланс.

НЕК експлоатира някои от най-големите язовири и хидроенергийни системи в страната, като прилага строги изисквания по отношение на безопасността и ефективността на тяхната експлоатация и поддръжка. Общият капацитет на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД, представлява 55% от общите контролирани водни ресурси в Република България.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията на най-голяма хидроенергийна каскада в България Белмекен-Сестримо-Момина клисура

Със завършването на модернизацията на ВЕЦ Сестримо цялата каскада е в разполагаемост със своите 735 MW в генераторен и 104 MW в помпен режим за производство на възобновяема енергия

С модернизацията на ВЕЦ Сестримо НЕК завърши успешно рехабилитацията на най-голямата хидроенергийна каскада в България Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Събитието беше отбелязано с участието на министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров, заместник-министъра на енергетиката г-н Георги Самандов, председателя на Съвета на директорите на БЕХ проф. Веселина Канатова-Бучкова, представители на EBRD, заместник-посланика на Чехия г-н Петър Вавра, ректора на Техническия университет София проф. Иван Кралов, председателя на ББКЕ проф. Валентин Колев, представители на консорциума изпълнител на рехабилитацията, представители на местната власт, ветерани  и служители на компанията.  

Успешното реализиране на рехабилитацията както на ВЕЦ Сестримо, така и на централите от цялата каскада, е от ключово значение за осигуряването на стабилност и надеждност на българската електроенергийна система. Модернизацията гарантира безаварийна работа на централите, които ще продължат да бъдат надежден източник на възобновяема енергия за десетилетия напред“, подчерта изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев.

Инж. Георгиев благодари за подкрепата на донорите на проекта и специално на Европейската комисия и администратора на МФ Козлодуй – ЕВБР за подкрепата по време на цялото изпълнение на проекта. Благодарности отправи и към изпълнителя на рехабилитацията за успешното сътрудничество. Мартин Георгиев се обърна с признателност и към служителите на ВЕЦ Сестримо и ги поздрави за техния висок професионализъм и отлично изпълнение на модернизацията.

„Гъвкавостта на хидроенергийните мощности позволява успешно балансиране на електроенергийната система не само у нас, но и в региона, което прави каскадата „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“ ключов компонент за българската енергетика.“ заяви заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов.

Министър Димитров пожела безаварийна експлоатация и увери домакините от Министерството на енергетиката и НЕК, че в лицето на МОСВ, като пряко ангажирано с управлението на водите на национално ниво, имат надежден партньор, който винаги ще съдейства за общите стратегически цели.

Обхватът на рехабилитацията на ВЕЦ Сестримо включва проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на турбинно оборудване, системи за управление и мониторинг на цялата централа и нови операторски станции. Модернизацията ще допринесе за намаляване на разходите за поддръжка, за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, за повишаване на експлоатационната надеждност и за по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Стойността на рехабилитацията на ВЕЦ Сестримо е 4,401,131.55 евро, а на цялата каскада – 19 997 642.45 евро. Финансирането е със 70% европейски средства по Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF) и 30% собствени средства на НЕК. KIDSF се администрира от ЕБВР и се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.

Допълнителна информация за рехабилитацията

Проектът за рехабилитация на ВЕЦ Сестримо е изпълнен в рамките на подписно грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие като Администратор на KIDSF за рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча 1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол. Общият бюджет на споразумението е 37 милиона евро, от които 70% се финансират от KIDSF, а 30% от НЕК.

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 369 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура.

На 18.05.2018 г. е подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата.

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Националната електрическа компания зариби р. Черна с речна пъстърва „Балканка“

Заедно с доброволци от сдружение Олимпик 2002 НЕК зариби реката с над 1000 риби „Балканка“

Националната електрическа компания (НЕК) извърши успешно зарибяване на река Черна с над 1000 бр. речна пъстърва от вида "Балканка“. Акцията се проведе в тясно сътрудничество с Риболовно сдружение "Олимпик 2002", които предоставиха ценна експертна подкрепа и участваха с доброволци. Зарибяването се осъществи в присъствието на експерти от ИАРА, за да се гарантира, че всички процедури са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

Зарибяването с речна пъстърва ще допринесе за подобряване на качеството на водата чрез възстановяване на естествените популации на рибата. Този вид обитава добре характерната за тази река среда и ще спомогне за естественото пречистване на реката.

Речната пъстърва "Балканка" е ключов вид за местната екосистема, който играе основна роля в поддържането на екологичния баланс на реките в България. Нейните популации са застрашени и намаляват поради различни фактори, включително нерегламентиран риболов, изграждане на напречни прегради и замърсяване на горните течения на реките. Зарибяването с "Балканка" има за цел да противодейства на тези негативни влияния и да подобри общото състояние на реката, като така се осигурява устойчиво развитие на водните ресурси и екосистемите в България.

Тази инициатива е ключова част от стратегическата визия на НЕК за устойчиво развитие, която включва активни дейности за опазване на водните ресурси и възстановяване на биологичното разнообразие. От съществено значение за успеха на тези инициативи е доброто партньорство с всички заинтересовани страни.

ПресцентърПрессъобщение

Посещение на украински специалисти на площадката на АЕЦ “Белене”

Специалисти от Украинския оператор на ядрените централи "Енергоатом" са на посещение на площадката на АЕЦ “Белене”. На място те се запознават с оборудването, доставено по проекта, както и с техническата документация. Посещението е организирано в изпълнение на решение на Народното събрание от м. юли 2023 г. за провеждане на преговори за потенциална продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ „Белене“. Процесът беше стартиран през миналата година, когато на среща между българската и украинската страна беше предприета първата конкретна стъпка за започване на преговорния процес. 

В рамките на посещението украинските специалисти ще имат възможност да се запознаят и с процеса по преконсервация, който експертите от НЕК извършват на доставеното оборудване. Целта на преконсервацията е запазване на състояние на съоръженията, което да съответства на изискванията за експлоатация.                                                    

Пресцентър

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни