Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

“Национална електрическа компания” ЕАД, в качеството си на секторен Възложител на обществени поръчки уведомява всички заинтересовани лица, кандидати и участници в процедури, че съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, считано от 14.06.2020 г. преминава към електронно възлагане, посредством разработената и внедрена Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - https://app.eop.bg/today

Профилът на “Национална електрическа компания” ЕАД в ЦАИС ЕОП може да бъде намерен на следния адрес : https://app.eop.bg/buyer/21310

С оглед спазване на законовите разпоредби, свързани с променените правила и навлизащите технологични решения във възлагателния процес и с цел безпроблемното преминаване към изцяло електронно възлагане, респективно участие, е необходимо всички бъдещи кандидати и участници, както и техните партньори – подизпълнители и трети лица по смисъла на ЗОП, за участие в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП да разполагат с Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги.

Информация относно квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги в Европейски съюз е налична на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

За усвояване на нови умения за работа в крайните потребители със системата, експерти от АОП оказват съдействие при регистрацията и техническа помощ при работа с нея. Агенцията по обществени поръчки поддържа актуална информация за системата на Портала за ОП в секциите :

„ЦАИС – Често задавани въпроси“ - https://www2.aop.bg/cais-eop-questions/

„ЦАИС ЕОП - Актуално“ - https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. август 2020 г. е 131,34 лв. /МВтч.

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. юли 2020 г. е 130,76 лв. /МВтч.

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. юни 2020 г. е 105,18 лв /МВтч.

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен доставчик, ще продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция за м. май 2020 г. е 110,63 лв /МВтч.

След констатирано покачване на притока към язовирите „Кърджали“, „Студен Кладенец“ и „Ивайловград“ и изчислен приток към язовир „Студен кладенец“ в размер от 827 куб. м./сек., бяха предприети действия за преминаване на висока вълна. С цел освобождаване на обем за поемане на очаквания увеличен приток, постъпващият такъв се обработва чрез работа на трите водноелектрически централи, собственост на „Националната електрическа компания“ ЕАД. Към момента преливните съоръжения и на трите язовира са в изправно състояние и те се експлоатират нормално.

Сравнително ниските обеми на преминалата висока вълна, както и своевременната реакция на Националната електрическа компания за започване на интензивно сработване на водни обеми от водоемите, още преди началото на събитието, позволи задържане на вълната във водоемите от каскадата. По този начин бе възпрепятствано преливането на водни обеми през преливника на последното стъпало на каскадата - язовир „Ивайловград“. Следва преработване на водните обеми по график до достигане на определените от Министерството на околната среда и водите гранични нива за каскадата.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук