Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ТП-419А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0057


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.12.2019 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП06.03.2020 г.
Договор29.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка29.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор31.01.2022 г.