newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за леки и лекотоварни автомобили, използвани за нуждите на НЕК ЕАД"

Реф. №: 19РП-М19А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0044

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.10.2019 г.
Обявление08.10.2019 г.
Документация08.10.2019 г.
Техническа спецификация08.10.2019 г.
еЕЕДОП08.10.2019 г.
Протокол 106.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.11.2019 г.
Съобщение - публичен жребий18.11.2019 г.
Протокол 211.12.2019 г.
Протокол 311.12.2019 г.
Доклад на комисията11.12.2019 г.
Решение на ИД11.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка03.02.2020 г.
Договор ОП 103.02.2020 г.
Договор ОП 203.02.2020 г.
Договор ОП 303.02.2020 г.
Споразумение - ОП 130.07.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 130.07.2021 г.
Споразумение - ОП 230.07.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 230.07.2021 г.
Споразумение - ОП 330.07.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 330.07.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на автоматични обезвъздушителни системи"

Реф. №: 19ИП-050А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0042

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.10.2019 г.
Обявление07.10.2019 г.
Документация07.10.2019 г.
Техническа спецификация07.10.2019 г.
Чертеж07.10.2019 г.
еЕЕДОП07.10.2019 г.
Протокол 129.11.2019 г.
Доклад на комисията29.11.2019 г.
Решение на ИД29.11.2019 г.
Обявление - прекратяване29.11.2019 г.

Открита процедура

Наименование: "Изграждане защита на водния откос на яз.стена "Белмекен" между берма 1 и корона стена – Изработка и доставка на тетраподи за ремонт на водния откос на яз.стена стена "Белмекен" между берма 1 и корона стена"

Реф. №: 19ИП-У60А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0041

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация24.09.2019 г.
еЕЕДОП24.09.2019 г.
Решение24.09.2019 г.
Обявление24.09.2019 г.
Документация24.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти01.11.2019 г.
Протокол 121.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.12.2019 г.
Протокол 224.02.2020 г.
Протокол 324.02.2020 г.
Доклад на комисия24.02.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 18.05.2020 г.
Договор18.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор10.12.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на система за измерване на водно ниво и водни количества на язовирен район "Александър Стамболийски"

Реф. №: 19РП-М60А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0039

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.08.2019 г.
Обявление21.08.2019 г.
Документация21.08.2019 г.
Техническа спецификация21.08.2019 г.
еЕЕДОП21.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение14.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Протокол 106.11.2019 г.
Протокол 206.11.2019 г.
Доклад на комисията06.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка27.12.2019 г.
Договор27.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка13.04.2020 г.

Публично състезание

Наименование: Услуги по оценка на състояние на съоръжения на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции

Реф. №: 19РП-Т60А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0040

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.08.2019 г.
Обявление21.08.2019 г.
Документация21.08.2019 г.
еЕЕДОП21.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.09.2019 г.
Протокол 118.11.2019 г.
Протокол 218.11.2019 г.
Доклад на комисията18.11.2019 г.
Решение на СД18.11.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 206.12.2019 г.
Договор ОП 125.02.2020 г.
Договор ОП 325.02.2020 г.
Договор ОП 425.02.2020 г.
Договор ОП 525.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.02.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 112.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 512.08.2020 г.
Обявление приключил договор ОП326.05.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на проекти за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-460А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0038

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.08.2019 г.
Обявление08.08.2019 г.
Документация08.08.2019 г.
еЕЕДОП08.08.2019 г.
Протокол 130.09.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения11.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Протокол 331.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 214.11.2019 г.
Договор - ОП 519.12.2019 г.
Договор - ОП 619.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 5 и 619.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор 25.08.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на геодезични уреди и геодезично оборудване за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Т60А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0037

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.08.2019 г.
Обявление07.08.2019 г.
Документация07.08.2019 г.
еЕЕДОП07.08.2019 г.
Разяснения28.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения01.10.2019 г.
Протокол 118.11.2019 г.
Протокол 218.11.2019 г.
Доклад на комисията18.11.2019 г.
Решение на СД18.11.2019 г.
Договор - ОП 120.12.2019 г.
Договор - ОП 220.12.2019 г.
Договор - ОП 320.12.2019 г.
Договор - ОП 420.12.2019 г.
Договор - ОП 520.12.2019 г.
Договор - ОП 620.12.2019 г.
Договор - ОП 720.12.2019 г.
Договор - ОП 820.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка20.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП119.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП219.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП319.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП619.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП713.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 423.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 523.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 829.10.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на сеизмологично оборудване за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-360А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0035

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2019 г.
Обявление06.08.2019 г.
Документация06.08.2019 г.
еЕЕДОП06.08.2019 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП06.08.2019 г.
Разяснения03.09.2019 г.
Разяснения 212.09.2019 г.
Разяснения 312.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти19.09.2019 г.
Протокол 108.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения23.10.2019 г.
Протокол 218.11.2019 г.
Протокол 318.11.2019 г.
Доклад на комисията18.11.2019 г.
Решение на ИД18.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 114.01.2020 г.
Договор ОП 114.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 203.02.2020 г.
Договор ОП 203.02.2020 г.
Договор подизпълнител ОП 203.02.2020 г.
Обявление за изпълнен договор ОП 102.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 201.10.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на комуникационно оборудване в НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ИП-М19А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0036

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2019 г.
Обявление06.08.2019 г.
Документация06.08.2019 г.
еЕЕДОП06.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение02.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Протокол 131.10.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка27.12.2019 г.
Договор27.12.2019 г.
Обявление за приключил договор26.03.2020 г.

Публично състезание

Наименование: „Изготвяне на технически паспорти в обособени позиции“

Реф. №: 19ИП-У60А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0034

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.08.2019 г.
Обявление05.08.2019 г.
Документация05.08.2019 г.
Приложение 1 към ТС за ОП 505.08.2019 г.
еЕЕДОП05.08.2019 г.
Разяснения28.08.2019 г.
Протокол 114.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти.06.11.2019 г.
Протокол 216.01.2020 г.
Протокол 316.01.2020 г.
Доклад на комисията16.01.2020 г.
Решение на ИД16.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка09.03.2020 г.
Договор ОП 109.03.2020 г.
Договор ОП 209.03.2020 г.
Договор ОП 309.03.2020 г.
Договор ОП 409.03.2020 г.
Договор ОП 509.03.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 411.09.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 311.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 110.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 202.12.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 516.08.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на части и извършване на ремонт на 1 фаза от високомощен прекъсвач АВВ тип HPL420/31B2 и задвижване BLG 1002"

Реф. №: 19РП-В50А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0033

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.07.2019 г.
Обявление19.07.2019 г.
Документация19.07.2019 г.
еЕЕДОП19.07.2019 г.
Протокол16.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Обявление - прекратяване27.09.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на заготовки за изработка на полупръстени-носачи на графитни уплътнения на ХГ1, ХГ2 и ХГ3 за ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 19ИП-350А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0025

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти16.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 131.10.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Договор03.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка03.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.04.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на изолатори на изводи 10,5 kV на СТ1 и СТ2 за ВЕЦ "Студен кладенец"

Реф. №: 19ИП-350А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0026

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 104.10.2019 г.
Протокол 204.10.2019 г.
Доклад на комисията04.10.2019 г.
Решение на ИД04.10.2019 г.
Договор18.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка18.11.2019 г.
Обявление за изменение 21.07.2021 г.
Допълнително споразумение 21.07.2021 г.
Обявление за приключване на договор18.07.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Р50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0027

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Разяснения08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 102.09.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.09.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Протокол 331.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 226.11.2019 г.
Договор - ОП 317.12.2019 г.
Договор - ОП 417.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 3 и 417.12.2019 г.
Обявление приключил договор ОП328.06.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи централата във ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 19РП-Р50А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0024

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 127.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Обявление - прекратяване26.11.2019 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на специализирано оборудване за работа при високопланински тежки зимни условия (ТЗУ) – облекло, средства за придвижване (ски, снегоходки), ски оборудване и аксесоария в две обособени позиции, реф. №19ТП-560А014, както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка на специализирано оборудване за работа при високопланински тежки зимни условия (ТЗУ) – облекло, средства за придвижване (ски, снегоходки), лавинно оборудване и аксесоари, навигация (GPS уреди);
Обособена позиция 2 –Доставка на ски оборудване за ПОК „Енерго“ Пампорово и ПД „Енерго“ Боровец.

Реф. №: 19ТП-560А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0030

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти05.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 123.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения18.09.2019 г.
Протокол 207.10.2019 г.
Протокол 307.10.2019 г.
Доклад на комисията07.10.2019 г.
Решение на ИД07.10.2019 г.
Решение на ИД18.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка17.03.2020 г.
Договор17.03.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД.22.04.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП207.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор29.04.2021 г.
Обявление за приключване на договор25.05.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон и циментов разтвор за извършване ремонтни дейности по облицовката на р."Гашня", язовирен район "Въча"

Реф. №: 19РП-М60А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Разяснения29.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти09.08.2019 г.
Протокол 129.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2019 г.
Решение на ИД09.10.2019 г.
Протокол 204.11.2019 г.
Доклад на комисията04.11.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.
Решение за изменение20.10.2021 г.
Обявление за приключване на договор20.10.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2019 г. в шест обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19РП-М60А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0032

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти09.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.09.2019 г.
Решение на ИД09.10.2019 г.
Протокол 104.11.2019 г.
Протокол 204.11.2019 г.
Доклад на комисията04.11.2019 г.
Договор - ОП 104.11.2019 г.
Договор - ОП 204.11.2019 г.
Договор - ОП 504.11.2019 г.
Обявление - възлагане04.11.2019 г.
Обявление - прекратяване04.11.2019 г.
Обявление за приключил договор ОП 102.10.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 202.10.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 502.10.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции"

Реф. №: 19АС-219А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Протокол 111.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения14.11.2019 г.
Протокол 213.12.2019 г.
Протокол 313.12.2019 г.
Доклад на комисията13.12.2019 г.
Решение на ИД13.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.01.2020 г.
Договор ОП 124.01.2020 г.
Договор ОП 224.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 121.03.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 221.03.2022 г.

Публично състезание

Наименование: Основен ремонт на компресори технологичен въздух №5, 6, 7, 8, 9 и 10 в ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19РП-У50А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0029

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 101.11.2019 г.
Протокол 201.11.2019 г.
Доклад на комисията01.11.2019 г.
Решение на ИД01.11.2019 г.
Договор12.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка12.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка24.07.2020 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни