Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии в пет обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-У50А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0047

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.10.2019 г.
Обявление10.10.2019 г.
Документация10.10.2019 г.
Техническа спецификация10.10.2019 г.
еЕЕДОП10.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения03.01.2020 г.
Протокол 122.04.2020 г.
Протокол 222.04.2020 г.
Окончателен протокол22.04.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД.22.04.2020 г.
Информация по производство по обжалване21.05.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД31.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване12.08.2020 г.