Предприятия

Image

Предприятие Водноелектрически централи

Предприятие „Водноелектрически централи“ е важна част от структурата на Национална Електрическа Компания ЕАД, обединяваща всички водноелектрически и помпено-акумулиращи водноелектрически централи на НЕК ЕАД.

Прочетете още

Image

Предприятие Язовири и каскади

Предприятие „Язовири и каскади“ е поделение на Национална Електрическа Компания ЕАД с предмет на дейност „Техническа експлоатация и поддържане на язовири и хидроенергийни обекти“.

Прочетете още