tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти, собственост на НЕК ЕАД

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти, собственост на НЕК ЕАД:

1. Апартамент № 9 с площ от 38.61 кв.м., в бл.2 на жилищна площадка на ПАВЕЦ "Чаира", вх.Б, ет.3, общ. Белово.

2. Апартамент № 12 с площ от 38.61 кв.м., в бл.2 на жилищна площадка на ПАВЕЦ "Чаира", вх.Б, ет.3, общ. Белово.

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Тръжна документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Обявление

заповед № ЗАП-58/23.01.2020 г.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни