Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 имота – нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД