tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Площ от 12.4 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включващи площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 3 бр. антени, монтирани на покрива на сградата на Апаратна камера.

Обявление

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Площ от 9.7 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включваща площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 1 бр. антена, монтирана на покрива на сградата на Апаратна камера.

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1. Площ от 13.5 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 5 бр. антени;

2. Площ от 10.5 кв.м. във ВЕЦ „Момина клисура”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 1 бр. антена;

3. Площ от 5.65 кв.м. във ВЕЦ „Бели Искър”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 1 бр. антена;

4. Площ от 10 кв.м. в ПАВЕЦ „Чаира”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологично табло и 6 бр. антени;

5. Площ от 12.4 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включващи площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 3 бр. антени, монтирани на покрива на сградата на Апаратна камера.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 имота – жилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 имота – нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 12 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 13 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Тръжна документация

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Aпартамент № 7, с обща площ 56 кв.м., находящ се на ул. „Атанас Войнов” № 1, село Катунци, община Сандански

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни