tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

∙ Апартамент № 21, бл. 5, ет. 1, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.;
∙ Апартамент № 28, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.;
∙ Апартамент № 6, бл. 1, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, долно селище, с площ от 40.02 кв.м.

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - част от апартамент 8, с площ от 21.17 кв.м, находящ се в гр. Пещера, ул. „Самоковите“ 6, бл.3, ет.1

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене и в гр. Свищов, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Тръжна документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на :

1. Апартамент № 21, бл. 5, ет. 1, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.

2. Апартамент № 24, бл. 5, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.

3. Апартамент № 27, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.

4. Апартамент № 28, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.

5. Апартамент № 6, бл. 1, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, долно селище, с площ от 40.02 кв.м.

6. Апартамент №9, бл. 3, вх. А,  ет. 3., находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия” №6  с площ от 70.35 кв.м.

Документация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 7 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене и в гр. Свищов, собственост на НЕК ЕАД

Тръжна документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартамент № 4, находящ се в жилищен блок на ВЕЦ „Бояна”, гр. София, ул. „Поп Евстатий Витошки” №25, ет. 2.

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. на покрива на Водна кула на ВЕЦ “Левски”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – 2 броя антени, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Повторни публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на площи в х-л „Енергия“ и закрит склад № 2, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД.

Обявление

Тръжна документация

Тр.документация за отдаване под наем на склад

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни