tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. на покрива на Водна кула на ВЕЦ “Левски”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – 2 броя антени, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Повторни публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на площи в х-л „Енергия“ и закрит склад № 2, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД.

Обявление

Тръжна документация

Тр.документация за отдаване под наем на склад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи, находящи се в хотел „Енергия“ в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрит склад №2 с площ от 2200 кв.м., ведно с оборудването в него – два мостови крана и прилежаща пред склада външна площ от  4700 кв.м. с един козлови кран, находящи се в гр. Белене, площадка АЕР, собственост на НЕК ЕАД.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажбата на машини, съоръжения, МПС, пътностроителна механизация и специализирана техника, собственост на НЕК ЕАД

Обява за повторен търг за продажба на активи

Тр.документация за продажба на активи повторен търг

Търг с тайно наддаване за продажбата на 28 броя машини, съоръжения, МПС, пътностроителна механизация и специализирана техника, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на апартамент 4, находящ се в гр. Белово, бул.”Юндола” № 16, ет. 2, собственост на НЕК ЕАД.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажбата на гайковерт за главно уплътнение на реактор ВВЕР – 1000,собственост на НЕК ЕАД,находящ се в складовата база на площадка „Белене“

Документация за продажба на гайковерт

Препис-извлечение Протокол търг 31.08.18

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни