Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 13 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД