Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти, собственост на НЕК ЕАД

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти, собственост на НЕК ЕАД:

1. Апартамент № 9 с площ от 38.61 кв.м., в бл.2 на жилищна площадка на ПАВЕЦ "Чаира", вх.Б, ет.3, общ. Белово.

2. Апартамент № 12 с площ от 38.61 кв.м., в бл.2 на жилищна площадка на ПАВЕЦ "Чаира", вх.Б, ет.3, общ. Белово.

Документация