tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДЕЦ Любимец – дълготрайни активи, задбалансови активи и материални запаси, находяща се в гр. Любимец, област Хасково

Покана за участие

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДЕЦ Любимец – дълготрайни активи, задбалансови активи и материални запаси, находяща се в гр. Любимец, област Хасково

Покана за участие

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартамент № 7, находящ се на ул. „Атанас Войнов” № 1, село Катунци, община Сандански

Документация наем ап. с. Катунци

Нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 бр. апартаменти в гр. Белово и 1 бр. апартамент в с. Сестримо

 Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 бр. апартаменти в гр. Белово и 1 бр. апартамент в с. Сестримо

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи: 9 бр. бунгала, ДМА и материални запаси

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 3 бр. апартаменти собственост на НЕК ЕАД

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи: 9 бр. бунгала, ДМА и материални запаси

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни