tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Тръжна документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на жилищно помещение, находящо се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Обявление

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 имота – жилищни и нежилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Обявление

заповед № ЗАП-58/23.01.2020 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - Апартамент № 23, бл. 5, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД, който ще се проведе на 02.10.2019 г.

Документация

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни